Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

1 items available. Click here to search.
2011 - Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Vodič sadrži pregled mehanizama ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu , socijalnu zaštitu, obrazovanje i mogućnost udruživanja i pružanja podrške u ostvarivanju prava u praksi.

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1087 Budapest,
József krt. 78. 2/7.
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922