Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

1 items available. Click here to search.
2011 - Centar za integraciju mladih
Ova publikacija je proistekla iz sedmogodišnjeg razvoja programa „Terenskog rada“ udruženja „Centar za integraciju mladih“ sa decom koja su uključena u život ili rad na ulici. Ovaj vodič kroz primer dobre prakse namenjen je organizacijama i...

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1087 Budapest,
József krt. 78. 2/7.
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922