Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

49 items available. Click here to search.
2015 - Hrabri telefon
Država, odnosno mjesto u kojem dijete živi, mora osigurati djetetu siguran život i poštivanje njegovih prava. Također, ta se obveza odnosi i na sve odrasle koji moraju štiti djecu i pomagati im u ostvarivanju prava.  Djeca su osobe koje nemaju...
2015 - Terre des hommes
Dva izvješća istraživanja koja su objavljena u Terre des hommes i njihovih partnera pružaju sveobuhvatnu sliku fenomena trgovine djecom i takvog načina rada u ciljanim područjima Rumunjske i Bugarske. Ta izvješća su rezultat velikog projekta koji se...
2015 -

Tdh / Peter Käser

Ovaj izvještaj Childhuba je sažetak deset akademskih radova vezanih uz sagorijevanje u socijalnim i humanističkim područjima rada. Dokumenti pružaju korisne podatke o problematici, kao na primjer potencijalnim spolnim razlikama u suočavanju i...
2015 - Antares, Care, Church of Sweden, IFRC, International Medical Corps, IOM, Médecins du Monde, MHPSS.net, Save The Children, TdhIF, UNHCR, UNICEF, Un ponte per, WarChild Holland, WarTrauma Foundation, WHO
Ovaj kratak priručnik nastoji da ponudi savete za zaštitu i podršku ocuvanju duševnog zdravlja i psihosocijalnoj dobrobiti izbeglica, tražioca azila i migranata u Evropi. Priručnik opisuje osnovne principe i odgovarajuće intervencije koje vode sve...
2015 -
Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca predstavlja međunarodnu humanitarnu organizaciju koja poseduje sistem za sprečavanje “izgaranja” zaposlenih. Jedna od strategija koje su korišćene bila je osnivanje tima za program prihološke...
2015 -
Kao još jedan primer sprečavanja “izgaranja” odabrali smo dobro poznatu internacionalnu kompaniju, Majkrosoft korporaciju, pošto smo želeli da istaknemo neke od najnovijih pristupa sprečavanju “izgaranja” za agencije sa pozamašnim finansijskim...
2015 - Child Hub
12 Approaches to Engaging with Children who have Suffered Sexual Abuse
Ovaj rad sažima 12 istraživanja koja dokumentiraju pristupe primjerene za rad s djecom koja su bila izložena seksualnom zlostavljanju. Uključena istraživanja reflektiraju istraživanja iz europskog konteksta, ali i studije slučaja iz drugih ne-...
2015 - NSPCC
Ovo izvješće istražuje koordinaciju i odgovornost za sigurnost rumunjske djece u Ujedinjenom Kraljevstvu. Svako dijete u UK-u ima pravo na zaštitu i to je zajamčeno primarnim zakonodavstvom u Engleskoj, Walesu, Škotskoj i Sjevernoj Irskoj. To pravo...
2015 -
Psihosocijalno zbrinjavanje pogođenih ljudi i zajednica sve više postaje sastavni dio plana zaštite i spašavanja što pretpostavlja pripremanje, uvježbavanje, pozivanje i uključivanje u psihosocijalno zbrinjavanje osoblja koje je obučeno za...
2015 - Incest Trauma Center
  Glavni cilj Nacionalne studije bio je da proceni obim fenomena seksualnog nasilja nad decom u Srbiji utvrđujući njegove obrasce i rasprostranjenost među školskom decom.   Nacionalna studija je rađena na reprezentativnom uzorku od 2.053 dece...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: