Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

3 items available. Click here to search.
2017 - Documents and Publications Production Department (SPDP), Council of Europe
Komesar/povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe, Nils Muižnieks, objavljuje document za rješavanje segregacije u školama kroz inkluzivno obrazovanje. Ovaj dokument prvo daje pregled segregacije u školama u državama članicama Vijeća Europe, kao i...
2015 - Council of Europe
U ovoj publikaciji, mladi Romi iznose svoja osobna iskustva o višestrukoj diskriminaciji. Cilj je pružiti podršku borbi protiv diskriminacije i borbi za ljudska prava mladih Roma, te reafirmirati potrebu za prepoznavanjem grupa mladih Roma koji se...
2012 - Council of Europe
Guidelines on Child-Friendly Justice
Vijeće Europe donijelo je smjernice o pravosuđu prilagođenom djeci upravo kako bi se pobrinulo da pravda uvijek bude prilagođena djeci, bez obzira tko su ona i što su učinila. Smatrajući da je prijatelj onaj tko dobro postupa prema tebi, tko ti...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: