Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

1 items available. Click here to search.
2017 - Documents and Publications Production Department (SPDP), Council of Europe
Komesar/povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe, Nils Muižnieks, objavljuje document za rješavanje segregacije u školama kroz inkluzivno obrazovanje. Ovaj dokument prvo daje pregled segregacije u školama u državama članicama Vijeća Europe, kao i...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: