Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

5 items available. Click here to search.
2018 - Hrabri telefon
U sklopu projekta Od politike do stvarnosti-promjena stavova i praksi od tjelesnog kažnjavanja do mjera za zaštitu djece tijekom kolovoza 2017. provedeno je istraživanje u Hrvatskoj, Latviji i Poljskoj. S obzirom na to da je tjelesno kažnjavanje u...
2018 - Hrabri telefon
Kako bismo jasnije dobili uvid u provedbu alternativnih mjera u Hrvatskoj te detaljnije saznali potrebe stručnjaka i djece, u sklopu projekta AWAY provedeno je i istraživanje iz kojeg je proizašlo izvješće pod nazivom “Diverzija u kaznenopravnom...
2015 - Hrabri telefon
Država, odnosno mjesto u kojem dijete živi, mora osigurati djetetu siguran život i poštivanje njegovih prava. Također, ta se obveza odnosi i na sve odrasle koji moraju štiti djecu i pomagati im u ostvarivanju prava.  Djeca su osobe koje nemaju...
2015 - Hrabri telefon
Brošura sadrži savjete roditeljima vještinama odgoja, novim načinima i idejama za uspostavu suradničkog odnosa s djetetom. „Biti roditelj“ obično u nama izaziva ugodne misli o sreći, zadovoljstvu i obostranoj ljubavi između roditelja i djeteta....
2015 - Hrabri telefon
Safe Surfing
Ova brošura će vas informirati o načinima sigurnog korištenja interneta, s naglaskom na sigurnost na društvenim mrežama. Tema je obrađena i prilagođena za tri skupine čitača: djecu, roditelje i stručnjake koji rade s djecom, prvenstveno učitelje,...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: