Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

2 items available. Click here to search.
2015 - Agroinvest Fondacija Srbija, Beogard
Priručnik za lokalnu zajednicu: "Umrežavanje prema modelu usmerenom ka detetu“ za temu ima unapređivanje intersektorske saradnje na lokalnom nivou među ključnim akterima u oblasti dečije zaštite. Namenjen je zaposlenima i pružaocima usluga u oblasti...
2015 - Agroinvest Fondacija Srbija, Beogard
„Priručnik za lokalnu zajednicu: umrežavanje prema modelu usmerenom ka detetu“ za temu ima unapređivanje intersektorske saradnje na lokalnom nivou među ključnim akterima u oblasti dečje zaštite. Namenjen je zaposlenima i pružaocima usluga u...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: