Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

9 items available. Click here to search.
2020 - Save the Children North West Balkans
Za sve osobe i institucije koje rade na sprečavanju i suzbijanju svih oblika seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece preveli smo tzv.“Luksemburške smjernice”, koje će im pružiti uputstva za razumijevanje i korištenje različitih...
2018 - Crveni krst Srbije
U okviru izlazne faze Zajedničkog programa za inkluziju Crveni krst Srbije izradio je ovaj dokument koji jasno definiše ulogu Crvenog krsta u pružanju podrške deci i mladima iz osetljivih grupa na lokalnom nivou uz opisane uloge i karakteristike...
2018 - Hrabri telefon
Kako bismo jasnije dobili uvid u provedbu alternativnih mjera u Hrvatskoj te detaljnije saznali potrebe stručnjaka i djece, u sklopu projekta AWAY provedeno je i istraživanje iz kojeg je proizašlo izvješće pod nazivom “Diverzija u kaznenopravnom...
2017 - Objavio World Vision International u saradnji s ChildPact+om i Mrežom organizacija za djecu Bosne i Hercegovine „Snažniji glas za djecu“.
Index dječije zaštite - BiH
Indeks dječije zaštite osmišljen je da bi ohrabrio regionalnu saradnju, stimulirao bolju implementaciju UNCRC-a, te da bi služio kao instrument za analizu politika civilnom društvu, vladama i donatorima. Indeks se sastoji od 626 indikatora koji...
2016 - Child Protection Hub, Child Circle
Ovaj izveštaj pruža okvir za utvrđivanje vrsta mogućnosti koje Evropska unija nudi u oblastima zaštite dece u bliskom susedstvu i pregovora za proširenje EU i zaštite dece u unutrašnjima poslovima EU. Ova kratka objašnjenja mogu da posluže za...
2015 - Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Istraživanje je deo projekta pod nazivom "Razvoj usluga utemeljenih u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama"  koje sprovodi UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike , a finansira EU.
2015 - Mario project
Projekt Mario osmišljen je u svrhu analize situacije u kojoj se nalaze kosovska djeca u migraciji. Projekt je usmjeren na istraživane djelovanja djece, pri čemu su ona bila i jedini sudionici istraživanja, što sugerira. Istraživanje i pripadno...
2014 - United Nations High Commissioner for Refugees
Zadržavanje ljudi je postala rutina, više nego iznimka, kao odgovor na neregularan ulazak ili boravak tražitelja azila i migranata u velikom broju zemalja. Neke vlade vide zadržavanje kao sredstvo za uklanjanje neregularnog ulaska u zemlju ili...
Predmet analize su usluge u zajednici u nadležnosti lokalnih samouprava. Istraživanje je sprovedeno u šest gradova u Srbiji u srednjoj fazi reforme socijalne zaštite, pokriva ukupno 13 organizacija i službi vlade i nevladinog sektora koji pružaju...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: