Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

1 items available. Click here to search.
2015 - Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Istraživanje je deo projekta pod nazivom "Razvoj usluga utemeljenih u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama"  koje sprovodi UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike , a finansira EU.

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922