Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

2 items available. Click here to search.
2017 - Objavio World Vision International u saradnji s ChildPact+om i Mrežom organizacija za djecu Bosne i Hercegovine „Snažniji glas za djecu“.
Index dječije zaštite - BiH
Indeks dječije zaštite osmišljen je da bi ohrabrio regionalnu saradnju, stimulirao bolju implementaciju UNCRC-a, te da bi služio kao instrument za analizu politika civilnom društvu, vladama i donatorima. Indeks se sastoji od 626 indikatora koji...
2016 - Child Protection Hub, Child Circle
Ovaj izveštaj pruža okvir za utvrđivanje vrsta mogućnosti koje Evropska unija nudi u oblastima zaštite dece u bliskom susedstvu i pregovora za proširenje EU i zaštite dece u unutrašnjima poslovima EU. Ova kratka objašnjenja mogu da posluže za...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: