Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

1 items available. Click here to search.
2016 - Child Protection Hub, Child Circle
Ovaj izveštaj pruža okvir za utvrđivanje vrsta mogućnosti koje Evropska unija nudi u oblastima zaštite dece u bliskom susedstvu i pregovora za proširenje EU i zaštite dece u unutrašnjima poslovima EU. Ova kratka objašnjenja mogu da posluže za...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: