Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

11 items available. Click here to search.
2019 - Eurochild
Ocenite napredak država članica EU u primeni „preporuke Evropske komisije o ulaganju u decu: probijanje ciklusa nedostataka“ i „evropskog stuba socijalnih prava“ (posebno načelo 11). Procenite u kojoj su meri prava i dobrobit dece prioritetni u...
2019 - UNFPA
GLASOVI IZ SIRIJE 2019
Publikacija Glasovi iz Sirije nastaje kao pokušaj da se podrži razvoj i implementacija humanitarnih programa za sprečavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje u Siriji. Izveštaj pruža detaljan uvid u živote žena i devojaka u Siriji. Podaci...
2018 - UNICEF Beograd
Osnovni cilj istraživanja "Znanje, stavovi i prakse u vezi sa imunizacijom dece u Srbiji" jeste da obezbedi dobru polaznu osnovu za kampanju javnog zagovaranja i društvenu mobilizaciju radi podrške imunizaciji. U dokumentu možete pronaći stavove i...
2018 - UNICEF Srbija
Internet je najmoćniji izvor informacija u istoriji ljudske civilizacije, važno kulturno oruđe koje oblikuje lični razvoj pojedinaca, značajno menjajući sve aspekte savremenog života. Među korisnicima interneta sve je više dece, iako sadržaji na...
2017 - Documents and Publications Production Department (SPDP), Council of Europe
Komesar/povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe, Nils Muižnieks, objavljuje document za rješavanje segregacije u školama kroz inkluzivno obrazovanje. Ovaj dokument prvo daje pregled segregacije u školama u državama članicama Vijeća Europe, kao i...
2017 - Child rights connect and Save the Children
Prvi dokument UN-a koji daje smjernice o tome kako države trebaju osigurati dovoljnu/dostatnu, pravednu/pravičnu i efikasnu/učinkovitu mobilizaciju sredstava, dodjelu budžeta/proračuna i potrošnju za ostvarivanje prava djece – Generalni/Opći...
2016 - Child Protection Hub
UNICEF je proučavao ishode brojnih programa za sprečavanje i suzbijanje nasilja primenjivanih širom sveta, i na osnovu toga je utvrdio šest strategija za koje se pokazalo da imaju najviše efekta. Projekti za sprečavanje i suzbijanje nasilja navedeni...
2016 - Child Protection Hub
Uprkos činjenici da je svih 28 zemalja članica Evropske Unije ratifikovalo sporazum UNCRC, milioni dece širom Evrope i dalje ispaštaju zbog nasilja. U ovom izveštaju FRA (Agencija Evropske Unije za fundamentalna prava) iznosi podatak da su deca sa...
2016 - Child Protection Hub
U ovom izveštaju Evropskog Parlamenta, koji govori o zastupljenosti raznih vrsta nasilja nad decom u celoj Evropi, negira se uobičajena pretpostavka da nasilje predstavlja veći problem u zemljama u razvoju. Evropski Parlament zapravo na osnovu...
2016 - U.S. Department of State Publication
Državni ured SAD-a izdao je izvještaj o trgovanju ljudima u 2016. godini. U engleskoj veriziji ovog dokumenta možete naći cjeloviti izvještaj koji razjašnjava o kojem se problemu radi i u kojoj količini je rasprostanjen. Cilj izvještaja je...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: