Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

10 items available. Click here to search.
2018 - UNICEF
Ovaj džepni vodič je razvio UNICEF u Srbiji, u saradnji sa UNICEF-om iz Bugarske i partnerima, u okviru mentorskog programa koji je facilitirao UNICEF-ov Tim za rodno zasnovano nasilje u hitnim situacijama iz Srbije. Mentorstvo je imalo za cilj da...
2018 - Udruga Igra
Udruga „Igra“ i Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece  aktivno surađuju na unapređenju kvalitete mladih koji izlaze iz skrbi. Zajedničkim snagama objavili su 2. dopunjeno izdanje edukativne brošure „Katapult“ i omogućili  mladima iz udomiteljskih...
2018 - Hrabri telefon
Kako bismo jasnije dobili uvid u provedbu alternativnih mjera u Hrvatskoj te detaljnije saznali potrebe stručnjaka i djece, u sklopu projekta AWAY provedeno je i istraživanje iz kojeg je proizašlo izvješće pod nazivom “Diverzija u kaznenopravnom...
2017 - Centar za djecu, mlade i obitelj Modus
U sklopu projekta “Pružanje psihološke podrške azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom” izrađene su brošure o savjetovanju posredovanim prevođenjem za osobe pod međunarodnom zaštitom. Brošure su prevedene na 4 jezika, engleski, francuski,...
2017 -
U prosincu 2016. održana je radionica za stručnjake koji rade sa seksualno zlostavljanom djecom u zemalja okruženja u organizaciji Child Huba i na kojoj radionici je raspravljano o najboljem interesu djeteta, koje su potrebe i prava djeteta i kako...
2016 - Ljetopis socijalnog rada
Djeca su najosjetljivija populacija pogođena ratom, te uslijed svih posljedica koje rat i izbjeglištvo donose, prijeko im je potreban savjetovališni rad. Savjetovatelji koji provode savjetovališni rad uzimaju u obzir sve kulturološke kontekste i...
2016 - Udruga Adopta
Adopta – udruga za potporu posvajanju provela je istraživanje čiji je cilj bio identificirati prepreke posvojenju djece koja se smatraju „teže posvojivom“ te saznati što potencijalni posvojitelji smatraju potrebnim promijeniti u državi i u društvu...
2015 - SOS Dječija sela BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Hope&Hommes for Children
Autor: Jasna Sofović, nacionalna savjetnica za zastupanje prava djece, SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina mr.sc. Jasmina Selimović, socijalna radnica, Elvira Halilović, diplomirani psiholog-pedagog, mr.sc. Jasna Hodžić, direktorica HHC Priručnik...
2015 - Agroinvest Fondacija Srbija, Beogard
Priručnik za lokalnu zajednicu: "Umrežavanje prema modelu usmerenom ka detetu“ za temu ima unapređivanje intersektorske saradnje na lokalnom nivou među ključnim akterima u oblasti dečije zaštite. Namenjen je zaposlenima i pružaocima usluga u oblasti...
2010 - Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece
Priručnik za udomitelje djece “Dajući dom dajemo sebe” predstavlja praktični vodič kojim se udomitelje nastoji informirati, senzibilizirati i osposobiti za različite izazove u osiguranju adekvatne skrbi uvažavajući pritom specifične potrebe svakog...

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922