Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

9 items available. Click here to search.
2018 - Užićki centar za prava deteta
Užički centar za prava deteta je realizovao nezavisnu procenu analize ostvarenosti prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji - drugi alternativni izveštaj o implementaciji  aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji...
2017 - Croatian Medical Journal
Digitalizacija društva rezultirala je situacijom koja predstavlja izazov u raspravi o javnim službama. Kako je riječ o novom fenomenu, digitalizacija još nije uključena u obrazovanje i praksu u području socijalnog rada. Ovaj tekst bavi se područjem...
2016 - Child Protection Hub
Ova studija bavi se pitanjem formalnog i neformalnog obrazovanja, uvjeta za rad i budućih potreba u vezi obuka socijalnih radnika uključenih u zaštitu djece. Glavna svrha studije je mapiranje postojećeg edukacijskog okvira za socijalne radnike i...
2016 -
U ovom članku Džonatan Skaurfild, vodeći istraživač u oblasti socijalnog rada sa muškarcima, raspravlja o rodnim konstrukcijama klijenata u okviru zaštite dece, usredsređujući se na način na koji socijalni radnici posmatraju muškarce (dakle očeve) i...
2016 - Child Protection Hub and Save the Children
B-H baseline,
Svrha ove analize je da ukaže na najvažnije međunarodne i nacionalne, formalne i neformalne dokumente koji se odnose na oblast dječije zaštite u BiH kao i da mapira radnu snagu u službama socijalne zaštite – obrazovanje i obuku koja se odnosi na...
2015 -
Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca predstavlja međunarodnu humanitarnu organizaciju koja poseduje sistem za sprečavanje “izgaranja” zaposlenih. Jedna od strategija koje su korišćene bila je osnivanje tima za program prihološke...
2015 - SOS Dječija sela BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Hope&Hommes for Children
Autor: Jasna Sofović, nacionalna savjetnica za zastupanje prava djece, SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina mr.sc. Jasmina Selimović, socijalna radnica, Elvira Halilović, diplomirani psiholog-pedagog, mr.sc. Jasna Hodžić, direktorica HHC Priručnik...
2007 - Udruga IDEM
Priručnik je nastao u okviru projekta „RODITELJI ZA RODITELJE – roditelji djece s posebnim potrebama, podrška drugim roditeljima djece s posebnim potrebama“ financiranog od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,...
2007 - Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET
U Hrvatskoj se danas kao specifična skupina izdvajaju jednoroditeljske obitelji koje postaju važni čimbenik brojnih društvenih područja i pitanja. No, loše materijalne prilike, nedostatna skrb države, odgoj djece te nošenje sa svim zahtjevima...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: