Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

12 items available. Click here to search.
2019 - Council of the Baltic Sea States, Children at Risk Unit
Više istraživanja su potvrdila tvrdnju da fizičko kažnjavanje ima izuzetno negativne posledice na život deteta. Baltičke države su ostvarile značajan napredak u zaštiti prava deteta zabranjujući telesno kažnjavanje na zakonodavnom nivou u procesu...
2019 - The Economist Intelligence Unit
Obaveštajna jedinica za ekonomiju (The Economist Intelligence Unit - EIU) analizirala je mehanizme reagovanja na seksualno nasilje nad decom u 40 zemalja širom sveta. Njihovi nalazi su deo izveštaja pod nazivom "Izlazak iz senke: Bacanje svetla na...
2018 - SOS Rijeka
U sklopu projekta „Savjetovalište za pravnu pomoć“ čiju provedbu financira Ministarstvo pravosuđa, nastala je Brošura o pravima osoba koje su preživjele ili proživljavaju nasilje. Ova je brošura izrađena sa svrhom da osobama u riziku pomogne u...
2017 - Terre des hommes Moldova
U veljači 2016, 960 djece iz 30 Moldavijskih lokalnih zajenica su sudjelovali u istraživanju pod nazivom "Dječji pogledi na rodne stereotipe", koji je imao za cilj identificirati rodne stereotipe koji postoje u društvu. Na temelju ovog istraživannja...
2017 - Save The Children
Mapa puta borbe protiv seksualnog i drugih oblika nasilja nad djecom na internetu u Bosni i Hercegovini je dokument koji se prvenstveno bavi prevencijom online nasilja nad djecom i mladima. Ovaj dokument predstavlja polazišnu tačku za daljnje...
2017 - Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
„Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini“  Kako uspostaviti efikasan mehanizam ranog prepoznavanja nasilja nad djecom putem informacionih i telekomunikacionih tehnologija, odnosno u...
2017 - UNICEF Srbija
Ova publikacija je sveobuhvatan dokument koji pokriva mnoge aspekte teme nasilja nad decom kao što su: Osvrt na stanje nasilja prema deci u Srbiji Društveni kontekst i kontekst politika u kojima se javlja nasilje prema deci Šta pokreće nasilje...
2016 - Child Protection Hub
UNICEF je proučavao ishode brojnih programa za sprečavanje i suzbijanje nasilja primenjivanih širom sveta, i na osnovu toga je utvrdio šest strategija za koje se pokazalo da imaju najviše efekta. Projekti za sprečavanje i suzbijanje nasilja navedeni...
2016 - Child Protection Hub
Godine 2011. UNICEF i EU ušli su u još jedno partnerstvo u okviru projekta “Zaštita dece Jugoistočne Evrope od nasilja”. U početku su četiri zemlje bile uključene u projekat: Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Turska. Zahvaljujući uspehu ovog...
2016 - Child Protection Hub
U iscrpnom uzveštaju iz 2012, UNICEF u saradnji sa Savetom Evrope i vladom Norveške ističe važnost suzbijanja svih vrsta nasilja u obrazovnim sistemima. Nasilje u školama se manifestuje u raznim vidovima (fizičko, psihičko i seksualno), a počinioci...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: