Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

10 items available. Click here to search.
2018 - Crveni krst Srbija
Finalni izveštaj Crvenog krsta Srbije “Mapiranje dece i mladih van obrazovnog sistema u ruralnim sredinama”, sačinjen je u okviru Zajedničkog programa za inkluziju romske dece i dece iz osetljivih grupa u obrazovanju, koji je Crveni krst realizovao...
2018 - Centar za socijalnu politiku
Studije širom sveta ukazuju da rano napuštanje obrazovanja predstavlja veoma negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, rano napuštanje obrazovanja smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne...
2016 - Child Protection Hub
Romska zajednica suočena je sa raznim vidovima diskriminacije. U izveštaju iz 2014. godine pod nazivom “Diskriminacija romske dece u obrazovanju”, Evropska komisija se zalaže za holistički pristup u borbi za suzbijanje diskriminacije prema romskoj...
2016 - Child Protection Hub
,
1- Romi naseljavaju sve kontinente, uključujući Severnu i Južnu Ameriku, Bliski Istok, Aziju i Evropu. 2- Većina Roma živi u Evropi. Procenjuje se da ih ima između 10 i 12 miliona, što ih čini najbrojnijom evropskom manjinom. 3- Romi su poznati pod...
2016 - Terre des hommes
Uzimajući u obzir ograničenu podršku i pomoć reintegracije za ljude koji su bili vraćeni u domovinu Kosovo nakon godina života u zapadnoj Europi, Terre des dommes (Tdh) delegacija u Kosovu je zahtijevala istraživanje kako bi se dobila jasnija slika...
2015 - Child Protection Hub
   1. Dostupnost usluga i službi u ranom detinjstvu za romsku decu u Albaniji, UNICEF, 2014. http://childhub.org/child-protection-online-library/access-roma-children... Ovaj rad razmatra važnost predškolskog obrazovanja, ocenjuje inicijativu “Svako...
2015 - UNICEF
Prava romske dece i žena u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji
Prava romske dece i žena u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji   Uporedni pregled i dalja analiza rezultata anketa MICS o romskim naseljima u tri zemlje, Dečji fond Ujedinjenih Nacija (UNICEF), Ženeva, jul 2015.   Nedavni izveštaj UNICEF-a ima...
2015 - Council of Europe
U ovoj publikaciji, mladi Romi iznose svoja osobna iskustva o višestrukoj diskriminaciji. Cilj je pružiti podršku borbi protiv diskriminacije i borbi za ljudska prava mladih Roma, te reafirmirati potrebu za prepoznavanjem grupa mladih Roma koji se...
2015 - Terre des hommes Albania
Od 2006-e organizacija Terre des hommes (Tdh), u suradnji s Common Actions Against Poverty (CAAP), provodi programe za osnaživanje aktivnosti stvaranja prihoda (Income Generating Activities, IGA), s kojim nude ekonomsku alternativu za ekstremno...
2013 - Citizens’ Association for Combat against Trafficking in Human Beings and all Forms of Violence against Women
Ova publikacija nastala je u sklopu projekta Reforma sistema socijalne zaštite po meri deteta koji je 2012. godine pokrenula međunarodna organizacija Save the Children u saradnji s nacionalnim organizacijama civilnog društva, NVO Atinom i Grupom 484...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: