Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

14 items available. Click here to search.
2019 - European Agency for Special Needs and Inclusive Education
Kvaliteta obrazovanja u ranom djetinjstvu razlog je za izraženu zabrinutost donositelja politike i u novije je vrijeme postala prioritetom mnogih međunarodnih i europskih organizacija. U novije je vrijeme Vijeće Europske unije (2017.) naglasilo...
2018 - UNICEF, Beograd
Situaciona analiza usluga za bebe i malu decu sa smetnjama u razvoju u Republici Srbiji, Razvoj usluga za intervencije u ranom detinjstvu: mogućnosti i izazovi, istražuje status usluga ranih intervencija u Srbiji. Elektronsko izdanje publikacije...
2018 - Crveni krst Srbija
Finalni izveštaj Crvenog krsta Srbije “Mapiranje dece i mladih van obrazovnog sistema u ruralnim sredinama”, sačinjen je u okviru Zajedničkog programa za inkluziju romske dece i dece iz osetljivih grupa u obrazovanju, koji je Crveni krst realizovao...
2018 - Crveni krst Srbije
Crveni krst Srbije je u okviru izlazne faze "Zajedničkog programa za inkluziju romske dece i dece iz osetljivih grupa" priredio publikaciju Primeri dobre prakse, koja predstavlja rezultate ove organizacije u okviru pružanja podrške deci i mladima iz...
2018 - Crveni krst Srbije
U okviru izlazne faze Zajedničkog programa za inkluziju Crveni krst Srbije izradio je ovaj dokument koji jasno definiše ulogu Crvenog krsta u pružanju podrške deci i mladima iz osetljivih grupa na lokalnom nivou uz opisane uloge i karakteristike...
2018 - CARE International Balkans
Kao odgovor na humanitarnu krizu na Balkanu od 2015., CARE International Balkans obezbeđuje humanitarnu pomoć izbeglicama i migrantima na njihovom putu kroz Srbiju ka evropskim zemljama. CARE u saradnji sa partnerskim organizacijama redovno...
2018 - Udruženje deca i prostor
Udruženje Deca i prostor predstavlja dva priručnika razvijena na zahtev UNICEF-a. Vodiči su korisni za profesionalce koji rade u uslugama podrške razvoju ranog detinjstva. Prvi vodič se fokusira na razvoj deteta od rođenja do treće godine života....
2017 - UNICEF Hrvatska
Istraživački tim od pet znanstvenica s Edukacijskorehabilitacijskog fakulteta (studijski program Socijalna pedagogija) i Filozofskog fakulteta (studij Pedagogije), u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, proveo je tijekom 2015. analizu stanja u...
2017 - Child Protection Hub
Član br. 7 u Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom glasi: Strane će osigurati da deca sa invaliditetom imaju pravo da slobodno iznose svoja mišljenja o svim temama koje se tiču njih samih, uzimajući u obzir njihovo godište i zrelost, u...
2017 - Child Protection Hub
Deca imaju pravo da utiču na odluke  koje ih se tiču,  ali za decu sa invaliditetom iskazivanje sopstvenog mišljenja nailazi na posebne prepreke. Ovo je najčešće zbog predrasuda i stigmatizacije koji prate invaliditet kao i niska očekivanja da deca...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: