Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

1 items available. Click here to search.
2019 - UNHCR
Odlomak iz uvoda dokumenta: Više od četvrtine izbeglica i migranata koji su ove godine stigli u Evropu mediteranskim putevima bili su deca. Mnogi od njih su stigli sa roditeljima. Neki su bili u pratnji drugih rođaka, dok su drugi putovali bez...

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1087 Budapest,
József krt. 78. 2/7.
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922