Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

1 items available. Click here to search.
2015 - United Nations Human Rights Office of the High Commissioner
Predložena načela i smjernice Ureda visokog povjerenika za ljudska prava u pogledu ljudskih prava na međunarodnim granicama uključuju tri predložena načela izvedena iz međunarodnog zakona o ljudskim pravima s namjerom da se uspostavi dužnost Država...

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922