Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

4 items available. Click here to search.
2017 -
U prosincu 2016. održana je radionica za stručnjake koji rade sa seksualno zlostavljanom djecom u zemalja okruženja u organizaciji Child Huba i na kojoj radionici je raspravljano o najboljem interesu djeteta, koje su potrebe i prava djeteta i kako...
2016 - University of Liverpool
Europski tim za dječja prava (ECRU) na Fakultetu prava i socijalne pravde u Liverpoolu organizirao je niz sastanaka na kojima se raspravljalo o mogućim posljedicama koje Brexit ostavlja na pitanja koja se tiču dobrobiti djece i dječjih prava....
2015 - Centar za prava deteta
Publikacija "Ka pravosuđu po meri deteta" predstavlja rezultate istraživanja položaja deteta u pravosudnoj praksi u Republici Srbiji, analizu postojećih relevantnih zakona i sudske prakse, s ciljem zaštite dece u ovoj oblasti i ostvarivenju...
2011 - Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Prava deteta u međunarodnim dokumentima sadrži tekstove najznačajnijih međunarodnih dokumenata koji su relevantni za oblast prava deteta. Pored dokumenata o ljudskim pravima, publikacija sadrži tekstove univerzalnih dokumenata o pravima deteta,...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: