Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

4 items available. Click here to search.
2018 -
Ovaj članak daje kratak opis monitoringa strukture i evaluacije koje se koristie za procenu društvenih, kulturnih i praktičnih uticaja projekata. Strukturu je razvila javna umetnička organizacija pod nazivom "Artolution". Uz uverenje da proces...
2018 - Mreža organizacija za decu Srbije
17. aprila 2018. godine predstavljen je novi izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama. Svrha izveštaja, koji se odnosi na period od kraja 2016. do početka 2018. godine, je da oceni sprovođenje reformi na putu ka članstvu u...
2018 - Centar za socijalnu politiku
Studije širom sveta ukazuju da rano napuštanje obrazovanja predstavlja veoma negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, rano napuštanje obrazovanja smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne...
2017 - Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka
Beograd, 28. mart 2018. – Publikacija „Evaluacija usluga za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju: ishodi pilotiranja” je  rezultat dvogodišnjeg rada na istraživačkom projektu „Praćenje ishoda usluga u zajednici za ugrožene porodice sa decom”,...

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922