Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

263 items available. Click here to search.
2019 - Friedrich Ebert Fondacija
Na koji način mladi u Jugoistočnoj Evropi i Srbiji provode vreme? Koje vrednosti su im važne i šta žele da postignu u životu? Čega se mladi danas najviše boje? Koliko veruju Vladi, a koliko evropskim institucijama, koliko odgovornosti su spremni...
2019 - Save The Children
Najbolje prakse podrške deci žrtvama nasilja u digitalnom okruženju
Cilj ovog dokumenta jeste mapiranje i vršenje procene postojećih servisa podrške deci koja su pretrpela neki oblik nasilja u digitalnom okruženju, uključujući najbolje domaće i međunarodne prakse i modele s ciljem davanja preporuke za buduće...
2019 - Baza podataka o azilu (AIDA) i Evropski savet za izbeglice i prognane (ECRE)
Poslednjih godina, EU kao celina je doživela značajno povećanje a zatim i stalan pad broja ljudi koji pristižu. Baza podataka o azilu (AIDA) Evropskog saveta za izbeglice i prognane (ECRE) objavila je uporedni izveštaj kao dopunu ECRE analizi...
2019 - UNFPA
GLASOVI IZ SIRIJE 2019
Publikacija Glasovi iz Sirije nastaje kao pokušaj da se podrži razvoj i implementacija humanitarnih programa za sprečavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje u Siriji. Izveštaj pruža detaljan uvid u živote žena i devojaka u Siriji. Podaci...
2019 - Save the Children UK
Više od 75 miliona dece u kriznim i konfliktnim zemljama zahteva hitnu podršku za dobijanje kvalitetnog obrazovanja. Više od polovine školske izbegličke dece u svetu - njih četiri miliona - napustilo je školu, a oni koji su u školi, često dobijaju...
2019 - Centar za integraciju mladih
Povodom Međunarodnog dana dece uključene u život i rad na ulici, 12. aprila, Centar za integraciju mladih je predstavio rezultate istraživanja o pravnoj i socijalnoj ugroženosti i položaju porodica i dece koja žive u neformalnim naseljima u Beogradu...
2019 - Terre des Hommes u okviru MINT projekta
Deca i mladi migranti su posebno osetljivi na socijalnu isključenost. Putem projekta MINT, Terre des hommes, zajedno sa svojim partnerima ima za cilj da osnaži decu izbeglice i migrante, kao i mlade osobe u Evropi, da se uključe u nove aktivnosti...
2019 - Council of the Baltic Sea States, Children at Risk Unit
Više istraživanja su potvrdila tvrdnju da fizičko kažnjavanje ima izuzetno negativne posledice na život deteta. Baltičke države su ostvarile značajan napredak u zaštiti prava deteta zabranjujući telesno kažnjavanje na zakonodavnom nivou u procesu...
2019 - Centre of expertise on child sexual abuse
Ovaj pregled razmatra globalna istraživanja o ulozi i obimu medicinskih pregleda CSA (pedijatrijski forenzički medicinski pregledi) sa posebnim fokusom na iskustvo dece i specifikaciju usluga u Engleskoj. Prateći film je izrađen na osnovu iskustva ...
2019 - Nacionalni institut za ekonomska i socijalna istraživanja (National Institute of Economic and Social Research)
Škole mogu napraviti veliku razliku u životu dece migranata kao i u zajednicama u koje oni dolaze. Kroz obrazovanje je moguće identifikovati potrebe dece i zajednica migranata i adekvatno na njih reagovati. Obrazovanje omogućava deci migrantima da...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: