Deca u sistemu socijalne zaštite u Srbiji, 2016.

detalji

Datum izdavanja:  01. 09. 2017. Izdavač:  Republički zavod za socijalnu zaštitu Vrsta publikacije:  Report / Study / Data

„Deca u sistemu socijalne zaštite u 2016.“ je četvrti po redu izveštaj u kojem se predstavljaju statistički podaci o deci u sistemu socijalne zaštite (prvi izveštaj je objavljen 2013. godine).

U izveštaju su prikupljeni i objavljeni statistički podaci o deci iz sledećih institucija: ustanove socijalne zaštite  – centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičkog zavoda za statistiku.

Izveštajem su prikazani statistički podaci iz sledećih oblasti:

1.            Deca u sistemu socijalne zaštite

2.            Deca bez roditeljskog staranja

3.            Deca žrtve nasilja u porodici

4.            Deca sa problemima u ponašanju

5.            Deca iz porodica u krizi

6.            Deca sa smetnjama u razvoju

7.            Materijalno ugrožena deca

8.            Izdaci za dečiju zaštitu iz budžeta Republike Srbije

 

 

Ukupan broj stranica: 
60
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Srbija

This project is funded by: