Dosadašnja postignuća i preostali izazovi u oblasti dečjih brakova

detalji

Datum izdavanja:  01. 12. 2018. Izdavač:  PRAXIS Vrsta publikacije:  Report / Study / Data

Izveštaja je pripremio PRAXIS u okviru projekta „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji“, finansiranog od strane Visokog komeserijata Ujedinjenih nacija za izbeglice. Izveštaj predstavlja pregled dosadašnjih postignuća i preostalih izazova u oblasti dečjih brakova i daje preporuke za dalja postupanja relevantnih aktera.

Ukupan broj stranica: 
27
Jezik(ci) materijala: 
Engleski i Srpski
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Srbija

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922