Duševno zdravlje drapomoć za izbeglice, tražioce azila i migrante u pokretu kroz Evropu

detalji

Datum izdavanja:  15. 12. 2015. Izdavač:  Antares Care Church of Sweden IFRC International Medical Corps IOM Médecins du Monde MHPSS.net Save The Children TdhIF UNHCR UNICEF Un ponte per WarChild Holland WarTrauma Foundation WHO Vrsta publikacije:  Guide / Guidelines / Principle

Ovaj kratak priručnik nastoji da ponudi savete za zaštitu i podršku ocuvanju duševnog zdravlja i psihosocijalnoj dobrobiti izbeglica, tražioca azila i migranata u Evropi. Priručnik opisuje osnovne principe i odgovarajuće intervencije koje vode sve one koji osmišljavaju i pružaju servise u kriznim situacijama i/ili pružaju direktnu pomoć ugroženim licima.

Ukupan broj stranica: 
7
Series this is part of: 
Topic(s): 
Jezik(ci) materijala: 
engleski
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Evropska unija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: