Etički osvrt na korišćenje naprednih tehnologija učenja u dečjoj socijalnoj zaštiti

detalji

Datum izdavanja:  30. 01. 2020. Author:  Leslie, D., The Alan Turing Institute Holmes, L., Rees Centre, University of Oxford Hitrova, C., The Alan Turing Institute Ott, E., Rees Centre, University of Oxford Izdavač:  What Works for Children’s Social Care Vrsta publikacije:  Newsletter / Review / Bulletin

Ovaj izveštaj detaljno razmatra pitanja učenja uz pomoć naprednih tehnologija i načina na koji ono funkcioniše u kontekstu dečije socijalne zaštite. Pokušava se razjasniti koje principe treba poštovati za etično korišćenje ovakvog učenja u dečjoj socijalnoj zaštiti. Takođe, opisuje neke prepreke - u pogledu kvaliteta podataka, reprezentativnosti i dostupnosti - koje će u velikoj meri smanjiti broj okolnosti u kojima se ovi alati mogu etički primeniti - bar u trenutnom kontekstu. Revizija bi trebala biti vodič i podsticaj za dalju raspravu.

Ključne preporuke:    

  • Odgovorno oblikovanje i upotreba modela mašinskog učenja u dečjoj socijalnoj zaštiti treba da se uspostavi na osnovu nacionalnih standarda.     
  • Otvorena komunikacija između socijalnih radnika i naučnika o podacima između lokalnih vlasti trebalo bi da podstakne i veće znanje na nacionalnom nivou.     
  • Lokalne vlasti koje razvijaju aplikacije za ovaj tip učenja trebalo bi da sarađuju sa građanima kako bi dobili saglasnost za njihovo korišćenje.   
  • Korišćenje nauke o podacima trebalo bi da se usmeri dalje od pojedinačnog rizika i ka istraživanju „dubljih socijalno-strukturalnih problema“ koji pokazuju sve veću potrebu za socijalnom zaštitom, a takođe bi trebalo da bude usmereno i na promovisanje boljih ishoda za porodice i pristupe zasnovane na snagama.
Ukupan broj stranica: 
75
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Međunarodni

Ovaj projek(a)t je finansiran od: