Metodološki okvir mentorstva u okviru MINT projeka

detalji

Datum izdavanja:  01. 04. 2019. Izdavač:  Terre des Hommes u okviru MINT projekta Vrsta publikacije:  Guide / Guidelines / Principle

Deca i mladi migranti su posebno osetljivi na socijalnu isključenost. Putem projekta MINT, Terre des hommes, zajedno sa svojim partnerima ima za cilj da osnaži decu izbeglice i migrante, kao i mlade osobe u Evropi, da se uključe u nove aktivnosti integracije. U okviru ovog projekta koji je finansiran od strane EU, partnerstva će se realizovati u Rumuniji, Poljskoj, Češkoj i Sloveniji u cilju podrške i olakšavanja integracije dece, jačanja socijalnih odnosa i osnaživanja lokalne omladine kao i dece iz trećih zemalja.

Njihov rad će se zasnivati na inovativnom i mentorskom "peer-to-peer" programu, koji se dalje može replicirati a koji je zasnovan na dobrim praksama i već testiranim modelima. Mentorstvo se pokazalo kao efikasan način za razmenu znanja, povećanje dečjih socijalnih i emocionalnih veština i promociju integracije, dajući mladima alate i podršku koja im je potrebna kroz strukturirani program. Tokom trajanja MINT projekta, deca koja su nedavno stigla biće uparena sa mladim volonterima, koji će biti u mogućnosti da deci pruže podršku, savete i prijateljstvo kako bi im se olakšala integracija.

Vodič koji vam predstavljamo služi kao metodološki okvir za mentorske aktivnosti koje će se odvijati u okviru MINT projekta. Svrha ovog mentorskog metodološkog okvira je da pruži informacije o dizajniranju mentorske komponente programa koju će osmisliti projektni partneri projekta MINT. Tokom realizacije projekta, ovaj okvir će biti testiran, prilagođen i dorađen, ukoliko to bude bilo potrebno.

Pročitajte dokument kako bi naučili:

  • O mentorstvu
  • Kako da osmislite program mentorstva
  • Kako da implementirate mentorstvo u praksi
  • O relevantnim sveprožimajućim razmatranjima
  • Kako bi dobili korisne linkove i primere
Ukupan broj stranica: 
59
Series this is part of: 
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Jugoistočna Evropa
TDH program this relates to:  Child migration

Ovaj projek(a)t je finansiran od: