"Na nama je"

Priručnik za zaštitu dece namenjen udruženjima članicama

detalji

Datum izdavanja:  30. 06. 2019. Izdavač:  FIFA Guardians Vrsta publikacije:  Toolkit / Handbook / Manual

Ovo je priručnik koji je FIFA razvila za svoje organizacije članice kako bi se utvrdili vodeći principi i minimalni uslovi koji će pomoći liderima i organizatorima u fudbalu da osiguraju bezbedno i podržavajuće okruženje za decu.

Priručnik je deo sveukupne obaveze FIFA-e da zaštiti decu i priručnik će biti dopunjen dodatnim smernicama, obrascima, razmenom znanja i obukom za podršku članicama. Sadržaj je razvijen zajedno sa FIFA Radnom grupom za zaštitu dece, a uz pomoć UNICEF-a, Saveta Evrope, Škotskog fudbalskog saveza, OFC-a, CONCACAF-a.

Series this is part of: 
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Međunarodni

Ovaj projek(a)t je finansiran od: