Otvaranje mogućnosti u EU i instrumenti nadgledanja proširenja EU, bliskog susedstva i unutrašnjih poslova EU

detalji

Datum izdavanja:  08. 09. 2016. Author:  Rebecca O Donnell Olivia Lind Haldorrson Izdavač:  Child Protection Hub Child Circle Vrsta publikacije:  Legal / Policy Framework

Ovaj izveštaj pruža okvir za utvrđivanje vrsta mogućnosti koje Evropska unija nudi u oblastima zaštite dece u bliskom susedstvu i pregovora za proširenje EU i zaštite dece u unutrašnjima poslovima EU. Ova kratka objašnjenja mogu da posluže za informisanje u podršku nacionalnim i regionalnim strategijama i predstavljaju praktičan okvir za utvrđivanje i nadgledanje mogućnosti za promovisanje zaštite dece i angažovanje u saradnji sa EU na nacionalnom i regionalnom nivou

 

Ukupan broj stranica: 
7
Topic(s): 
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Evropska unija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: