Prava romske dece i žena u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji

Prava romske dece i žena u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji

detalji

Datum izdavanja:  07. 07. 2015. Izdavač:  UNICEF Vrsta publikacije:  Report / Study / Data

Prava romske dece i žena u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji

 

Uporedni pregled i dalja analiza rezultata anketa MICS o romskim naseljima u tri zemlje, Dečji fond Ujedinjenih Nacija (UNICEF), Ženeva, jul 2015.

 

Nedavni izveštaj UNICEF-a ima za cilj pružanje podataka koji nedostaju u vezi sa položajem romske dece i žena u Evropi, fokusirajući se na tri zemlje: Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Srbiju.

Romi čine jednu od najvećih etničkih manjina u Evropi i naseljavaju čitav kontinent, ali ih najviše ima u centralnoj i istočnoj Evropi. Procenjuje se da je oko 50% evropske romske populacije mlađe od 18 godina, i na osnovu raspoloživih podataka može se zaključiti da je znatno mlađa od proseka celokupnog stanovništva Evrope. Godine 2009. prosek godina pripadnika romske zajednice u sedam zemalja članica EU iznosio je 25,1 godina, u poređenju sa prosekom od 40,2 godina u 27 zemalja članica EU.

U okviru romske populacije, procenjuje se da je 62,4% populacije mlađe od 29 godina, dok je taj procenat u EU 35%. Veliki broj dece i mladih kod Roma širom kontinenta ukazuje na veliki broj trudnoća i prekomerni mortalitet kod Roma u poređenju sa ukupnom populacijom.

 

Romi i dalje spadaju u grupu najsiromašnijih zajednica i suočavaju se sa isključenošću iz društva i aktivnom diskriminacijom koja je u nekim zemljama na ekstremnom nivou.

Demografski značaj romske populacije, njihov visok procenat dece i mladih, istorijske predispozicije za visok stepen siromaštva i nehigijenske uslove stanovanja, kao i  diskriminacija sa kojom su svakodnevno suočeni – sve su to faktori zbog kojih je neophodno što pre omogućiti investicije i aktivnosti za nadgledanje i ostvarivanje jednakih prava romske dece i mladih sa ciljem prekida višegeneracijskog nasleđivanja siromaštva kao i dostizanja održive društvene inkluzije Roma širom Evrope.

Sve evropske države su se formalno obavezale da štite i unapređuju prava dece, kao što je navedeno u Povelji o pravima deteta i ponovljeno u pravilniku pod nazivom “Svet koji odgovara deci” i na svim skupovima posvećenim ljudskim pravima;

Pristup zasnovan na ljudskim pravima neophodan je za ostvarivanje održivog napretka i dobrih rezultata za svu decu.

Javnom dijalogu o inkluziji Roma umnogome nedostaju podaci, informacije i činjenično stanje. Još je manje dostupnih podataka o romskoj deci i mladima, za razliku od podataka o deci iz većinske populacije ili o odraslim Romima.

 

CHILD PROTECTION HUB FOR SOUTH EAST EUROPE CHILDHUB.ORG

Centar za zaštitu dece u Jugoistočnoj Evropi, CHILDHUB.ORG

 

Polazeći od perspektive prava deteta, ova studija ima za cilj da pruži podršku odgovornima u ispunjavanju njihovih obaveza, i svoj deci – naročito romskoj – podršku u ostvarivanju njihovih prava.

Ukupan broj stranica: 
172
Tagovi: 
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Srbija
Bosnia and Herzegovina
BJR Makedonija
Evropska unija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: