Predložena načela i smjernice Ureda visokog povjerenika za ljudska prava u pogledu ljudskih prava na međunarodnim granicama

detalji

Datum izdavanja:  24. 03. 2015. Izdavač:  United Nations Human Rights Office of the High Commissioner Vrsta publikacije:  Guide / Guidelines / Principle

Predložena načela i smjernice Ureda visokog povjerenika za ljudska prava u pogledu ljudskih prava na međunarodnim granicama uključuju tri predložena načela izvedena iz međunarodnog zakona o ljudskim pravima s namjerom da se uspostavi dužnost Država o zaštiti, poštivanju i ispunjavanju ljudskih prava svih migranata na međunarodnim granicama;

 

A.Prvenstvo ljudskih prava: Ljudska prava trebaju biti središte svih mjera graničnih uprava.

B.Nediskriminacija: Migranti trebaju biti zaštićeni od bilo koje vrste diskriminacije na granicama.

C.Pomaganje i zaštita od povreda: Države se trebaju obazirati na pojedine slučajeve svih migranata na granicama, kako bi im se pružila efikasna zaštita i pristup pravdi.

 

Načela ističu kako se najbolji interesi djeteta prvenstveno uzimaju u obzir, te da vrijede za svu djecu na međunarodnim granicama, bez obzira na migraciju i status njih samih ili njihovih roditelja.

Cilj deset predloženih smjernica je pružiti Državama praktične načine pristupanja navedenim problemima, uspostavljanjem graničnog poštivanja ljudskih prava, osiguravajući ljudska prava pri spašavanju i intercepciji, skriningu, izbjegavajući zatvor te omogućavajući povratak ili premještaj uz očuvana ljudska prava. Svaka smjernica upućuje na važno pitanje odgovornosti, predlažući da se na granicama postave nezavisni nadzorni mehanizmi i da svi migranti imaju pristup djelotvornom pravnom sredstvu. Smjernice pružaju oblije detalja o mnogim, često kompleksnim, pitanjima ljudskih prava koja se javljaju na međunarodnim granicama.

Ukupan broj stranica: 
56
Jezik(ci) materijala: 
engleski
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Međunarodni

Ovaj projek(a)t je finansiran od: