Priručnik za primenu posebnog protokola sistema zdravstvene zaštite za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja

detalji

Datum izdavanja:  09. 07. 2015. Autor:  Grupa autora - Institut za mentalno zdravlje Beograd Izdavač:  Institut za mentalno zdravlje Beograd Vrsta publikacije:  Toolkit / Handbook / Manual

Priručnik daje teorijski i praktičan okvir za poboljšanje kliničke prakse u zdravstvenom sistemu u oblasti zaštite dece od svih oblika zlostavljanja. U teorijskom smislu, Priručnik precizno definiše oblike zlostavljanja i zanemarivanja, posledice po razvoj dece i rizičnih faktora, obezbeđivanje pouzdanih smernica za priznavanje zlostavljanja i zanemarivanja u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika sa decom, što doprinosi povećanju osetljivosti i kompetencije zdravstvenih radnika

Ukupan broj stranica: 
232
Jezik(ci) materijala: 
Serbian
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Srbija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: