Psihološka prva pomoć: vodič za terenske radnike

detalji

Datum izdavanja:  01. 01. 2011. Izdavač:  WHO Vrsta publikacije:  Toolkit / Handbook / Manual

Ovaj priručnik pokriva prvu psihološku pomoć koja uključuje humanu, podržavajuću i praktičnu pomoć ljudima koji prolaze kroz ozbiljne krizne situacije. Napisan je za ljude koji su u stanju da pomognu onima koji su doživeli izuzetno stresne događaje. Daje okvir za podršku ljudima tako da se poštuje njihovo dostojanstvo, kultura i kapaciteti.

Uprkos svom imenu, psihološka prva pomoć obuhvata i socijalnu i psihološku podršku. Ovaj vodič je razvijen kako bi se obuhvatili psihološki materijali za prvu pomoć koji se koriste u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Informacije koje su ovde navedene su samo model. Morate ih prilagoditi lokalnom kontekstu i kulturi ljudi kojima ćete pomoći.

Ovaj vodič - koji su podržale mnoge međunarodne agencije - odražava nastajuću nauku i međunarodni konsenzus o tome kako podržati ljude nakon izuzetno stresnih događaja.

Dokumenta u prilogu: 
Ukupan broj stranica: 
64
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Albanija
Međunarodni

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1087 Budapest,
József krt. 78. 2/7.
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922