Razvoj Lokalnih Usluga Socijalne Zastite

Ka standardima kvaliteta

detalji

Autor:  Žegarac N. Brkić M. Izdavač:  Fond za socijalne inovacije Vrsta publikacije:  Report / Study / Data

Predmet analize su usluge u zajednici u nadležnosti lokalnih samouprava. Istraživanje je sprovedeno u šest gradova u Srbiji u srednjoj fazi reforme socijalne zaštite, pokriva ukupno 13 organizacija i službi vlade i nevladinog sektora koji pružaju usluge. Cilj istraživanja je da se stekne bolji uvid u trenutnu situaciju i potrebe lokalnih samouprava, agencija i organizacija koje pružaju usluge na lokalnom nivou da identifikuju potencijal za razvoj i poboljšanje kvaliteta usluga

Ukupan broj stranica: 
196
Jezik(ci) materijala: 
Serbian
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Srbija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: