U Crnoj Gori, početkom ovog mjeseca uz podršku UNICEF-a i Britanske ambasade u Podgorici, Ipsos je sproveo istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzorku roditelja djece školskog uzrasta o ponovnom otvaranju škola.

Ključni rezultati itstraživanja pokazuju da većina roditelja (73%) smatra da škole treba što prije otvoriti uz primjenu adekvatnih epidemioloških mjera. Istovremeno, više od dvije trećine roditelja (68%) izrazilo je zabrinutost zbog početka školske godine na tradicionalan način, imajući u vidu trenutnu situaciju i kapacitete škola da obezbijede adekvatne uslove za povratak učenika.

Bez obzira na strah i zabrinutost, većina roditelja podržava povratak djece u školu – više od polovine (54%) bi izabralo tradicionalni oblik nastave, skoro trećina (31%) bi se odlučila za kombinovani oblik učenja u školi i online, a svega 13% bi odabralo samo model učenja na daljinu. Skoro 60% smatra da roditelji imaju pravo da samostalno odluče koji oblik nastave će njihovo dijete pohađati tokom pandemije Covid-19, međutim, svega 5% roditelja potvrdilo je da su ih škole konsultovale u vezi s povratkom njihove djece redovnoj nastavi.

Čak 80% roditelja iskazalo je zadovoljstvo podrškom koju su njihova djeca i oni sami dobijali od škole tokom učenja na daljinu u prethodnoj školskoj godini. Većina (86%) je zadovoljna i komunikacijom i saradnjom sa nastavnicima tokom učenja na daljinu. Međutim, većina roditelja smatra da dugotrajno učenje na daljinu može dovesti do pada motivacije za učenje kod djece, da im nedostaje kontakt sa vršnjacima, kao i da mnogi roditelji ne mogu pružiti odgovarajuću podršku djeci u učenju.

Roditelji romske i egipćanske djece, djece sa smetnjama u razvoju, kao i djece pogođene siromaštvom, ukazuju na potrebu za većom podrškom, prije svega u smislu obezbjeđivanja pristupa novim tehnologijama i internetu, kao i vještina da se digitalni alati efektno koriste tokom onlajn nastave. U ovim porodicama češće se naglašava i potreba za dodatnom stručnom podrškom djeci koju roditelji ne mogu da im daju, a bez koje se ne može obezbijediti kvalitetno obrazovanje za ovu djecu tokom pandemije Covid-19.

Attachment Size
mne-media-1000.publication.pdf1.69 MB 1.69 MB
Izdavač
Vrsti publikacije
Author
IPSOS, Britanska ambasada Podgorica, UNICEF Crna Gora

Childhub

Može Vam se svidjeti

0
39
U Evropi i Centralnoj Aziji djeca su propustila više od 30 sedmica škole. Dokazi sugerišu da nedostatak 50 %  školske godine može dovesti do godine izgubljenog učenja. To je loše za mentalnu i emocionalnu dobrobit djece i unazađuje njihov razvoj.…
no
0
18
Roditelji dece u vrtićima u nekoliko američkih država žele da njihova deca ponove godinu pre upisa u školu, jer su njihova deca veći deo prošle godine provela u daljinskom obrazovanju zbog pandemije COVID-19. Učenje na daljinu je oblik obrazovanja…
0
38
Partnerske organizacije REF-a u okviru Fonda za vanredne situacije u Srbiji, isporučile su 205 tableta sa pristupom Internetu romskoj deci kako bi nastavila sa onlajn studijama a u okviru odgovora na krizu COVID-19. Centar za obrazovanje romskih i…
0
6
Iako je #StillLearningcampaing ponudio alate i aktivnosti tokom Korona virusa, milijarda dece ostala je kod kuće zbog izolacije. Kako prolaze dani, sve više i više škola ponovo se otvara širom sveta i deli svoje strategije o učenju na daljinu. U…
yes
0
9
Procjenjuje se da je 4,640 djece doputovalo u Irak ili Siriju, samostalno ili uz pratnju roditelja, kako bi se pridružilo “Islamskoj državi”. Od perioda sloma ove terorističke grupe, smatra se da velik broj navedene djece živi u imigrantskim…
0
28
U okviru javne debate o obrazovanju tokom pandemije COVID-19 UNICEF organizuje niz sastanaka sa relevantnim organizacijama radi većeg uključivanja različitih grupa, prvenstveno učenika, roditelja i nastavnika. Sa prvog takvog sastanka UNICEF,…
0
31
ISTANBUL, Turska - S 13 godina Sesili još uvijek ima puno različitih ideja o tome šta bi mogla biti njena budućnost. Njezin omiljeni predmet u učionici je fizika, a kaže da je kao potencijalne putove u karijeri zanimaju dizajn interijera i modni…
0
67
Pandemija Covid-19 izazov je za sve, posebno za ljude koji se suočavaju s problemima mentalnog zdravlja. Izolacija i socijalno distanciranje otežali su ne samo društvena okupljanja i druženja s prijateljima i rođacima, već i pružanje usluga…
0
16
Amalipe Centar za međuetnički dijalog i toleranciju sproveo je online istraživanje na temu „Učenje na daljinu: prilika za razvoj obrazovanja ili preduslov za produbljivanje obrazovnih nejednakosti“. U istraživanje je bilo uključeno gotovo 200 škola…
0
2
Prekomerna upotreba fizičke sile uklonjena je kao tehnika iz osnovne obuke službenika za pratnju, ali ostaje kao tehnika u odeljku "lična bezbednost", potvrdilo je Ministarstvo pravde. Mnoge organizacije su zatražile zabranu kontroverzne tehnike;…
yes
0
385
Sadržaj webinara: Ključni koncepti mentalnog zdravlja Prema savremenom poimanju mentalno zdravlje se ne definiše više samo kao odsustvo bolesti nego kao pozitivna kategorija koja označava: “...stanje blagostanja u kome pojedinac realizuje svoje…
0
8
Kada je pokrenuta kampanja „Birajmo što gledamo”, Agencija za elektroničke medije i UNICEF vjerovali su da će podizanje svijesti o važnosti medijske pismenosti, uz uvođenje nove regulative, pomoći zaštititi djecu i doprinijeti kvalitetnijem…
0
41
NVO Centar za prava djeteta Crne Gore je, u petak, 11. 12. 2020. godine, organizovao panel diskusiju na temu Uticaj krize izazvane COVID19 virusom na djecu i socijalno ugrožene porodice.  Panel diskusija je organizovana u okviru projekta Centar za…
0
7
  Tokom pandemije djeca koja su snažno pogođena Covidom-19 su nazadovala. Prema ocjenjivačkoj školi Ofsteda, posljedice su sljedeće: postoje neka djeca koji su prije zaključavanja bila istrenirana za kahlice, ali su vraćena na pelene neka…