Situacijska analiza d(j)ece u migraciji – Kosovo

detalji

Datum izdavanja:  27. 02. 2015. Autor:  partners Mario Izdavač:  Mario project Vrsta publikacije:  Report / Study / Data

Projekt Mario osmišljen je u svrhu analize situacije u kojoj se nalaze kosovska djeca u migraciji. Projekt je usmjeren na istraživane djelovanja djece, pri čemu su ona bila i jedini sudionici istraživanja, što sugerira. Istraživanje i pripadno izvješće posebno su usmjereni na identifikaciju djece u migraciji, kao i one kojoj prijeti opasnost od migracije na Kosovu, uključujući nacionalne i internacionalne migracijske rute, ranjivosti (opasnosti) koje djeca prepoznaju i s kojima se suočavaju tijekom migracije, kao i oblike pomoći koje su im osigurane. Osim toga, u istraživanju je prikazan postojeći sustav zaštite djece na Kosovu, te razmotrena njegova učinkovitost u pružanju zaštite djeci u migraciji s obzirom na njegovu snagu, uključivost (inkluzivosti), pristupačnost i primjerenost. Analiza pravnog i političkog okvira u cjelini pokazuje inkluziju sustava zaštite djece za različite skupine djece u migraciji. Međutim, postoje specifična područja u kojima je potreban napredak, poput postavljanja određenih obaveza pred pružatelje usluga, osiguravanje uključenja sve potrebite djece u sustav Centra za socijalnu skrb, registracija i osiguravanje suradnje između podružnica Centra za socijalnu skrb u vezi slučajeva djece koja su konstantno u migraciji kroz općine ili države. Isto tako, sustav socijalne pomoći ne uspijeva nužno ublažiti siromaštvo i u slučajevima izrazitog siromaštva, što je posebno vidljivo kod djece u migraciji. Kada govorimo o djeci žrtvama trgovine ljudima, potrebno je uskladiti definicije trgovine ljudima između novog zakona protiv trgovine ljudima i Kaznenog zakona, te pojačati napore u istragama i procesuiranju osoba ili skupina koje su uključene u trgovinu djecom, kao i onih koji čine druge prekršaje protiv djece žrtava. S obzirom na (prema mišljenju) djecu povratnike, procedure povratka trebale bi biti ponovno razmotrene kako bi se vlasti i stručnjaci usredotočili na uključivanje djece tijekom procesa mirne reintegracije, gdje su djetetovi interesi u prvom planu.

Dokumenta u prilogu: 
Ukupan broj stranica: 
79
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Kosovo

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922