Situaciona analiza dece i adolescenata u Srbiji

detalji

Datum izdavanja:  01. 12. 2020. Izdavač:  UNICEF Srbija Vrsta publikacije:  Report / Study / Data

Situaciona analiza (SitAn) predstavlja analitički narativni izveštaj o pravima i dobrobiti dece u Srbiji. Analiza, koja je zasnovana na pravima, sagledava napredak, izazove i prilike za ostvarivanje prava i dobrobiti dece, kao i obrasce uskraćenosti sa kojima su deca suočena.

U okviru nje se analiziraju uzroci tih uskraćenosti i prepreke koje sprečavaju ostvarivanje dečijih prava; ispituje i prepoznaje napredak u intervencijama politika i programa za odgovarajući obuhvat ključnih populacija.

Ukupan broj stranica: 
165

Ovaj projek(a)t je finansiran od: