Situaciona analiza: Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji

detalji

Datum izdavanja:  01. 10. 2017. Author:  Ivanka Jovanović Izdavač:  Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije Vrsta publikacije:  Report / Study / Data

Ova situaciona analiza predstavlja pokušaj da se podaci koji postoje o položaju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom sakupe na jednom mestu, kako bi se ukazalo na glavne pravce rada na unapređenju položaja i dobrobiti ove kategorije osoba sa invaliditetom.

Situaciona analiza pokriva položaj dece u sledećim oblastima:

diskriminacija, siromaštvo i socijalna sigurnost, obrazovanje, socijalna zaštita i pravo na život u porodičnom okruženju, zdravstvena zaštita i zaštita od nasilja i zlostavljanja.

Ukupan broj stranica: 
100
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Srbija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: