Situaciona analiza usluga za bebe i malu decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji

Razvoj usluga vezanih za intervencije u ranom detinjstvu: mogućnosti i izazovi

detalji

Datum izdavanja:  01. 11. 2018. Izdavač:  UNICEF Beograd Vrsta publikacije:  Report / Study / Data

Situaciona analiza usluga za bebe i malu decu sa smetnjama u razvoju u Republici Srbiji, Razvoj usluga za intervencije u ranom detinjstvu: mogućnosti i izazovi, istražuje status usluga ranih intervencija u Srbiji.

Elektronsko izdanje publikacije pripremljeno je u okviru projekta „Kreiranje uslova za razvoj sveobuhvatnog sistema rane intervencije kod dece na ranom uzrastu u Srbiji” koji su podržali Fondacija za otvoreno društvo i UNICEF u Srbiji.

Intervencije u ranom detinjstvu predstavljaju međusektorski, interdisciplinarni i integrisani nacionalni sistem pružanja stručnih usluga deci od rođenja do tri godine starosti (ponekad i pet) sa razvojnim kašnjenjem, smetnjama, netipičnim ponašanjem, socijalnim i emocionalnim poteškoćama, te maloj deci kod koje postoji velika verovatnoća da će se do polaska u školu ispoljiti razvojno kašnjenje zbog pothranjenosti, hronične bolesti ili nekih drugih bioloških ili faktora sredine u kojoj žive. Usluge se koncipiraju prema prioritetima porodice i potrebama deteta, a intervencija se sprovodi u detetovom prirodnom okruženju, kao što su njegov dom, vrtić, centar u lokalnoj zajednici, prostor za igru ili bilo koja druga sredina u kojoj se nalaze i deca bez kašnjenja i smetni u razvoju.

Pružanjem usluga rane intervencije obezbeđuje se ispunjavanje međunarodno ustanovljenih prava deteta (Konvencija o pravima deteta, 1989) i ključnih zahteva Konvencije o pravima osoba sa smetnjama u razvoju (CRPD, 2006). Rane intervencije predstavljaju glavni temelj za obezbeđivanje inkluzivnog obrazovanja i razvoj inkluzivnih zajednica u kojima su deca svih nivoa sposobnosti smatrana jednako vrednom i prihvaćena.

U ovoj situacionoj analizi ispituju se oblasti koje su ključne za razvoj nacionalnog sistema za rane intervencije u Srbiji.

Ukupan broj stranica: 
145
Jezik(ci) materijala: 
Srpski
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Srbija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: