Složene strategije Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca za sprečavanje “izgaranja” zaposlenih

detalji

Datum izdavanja:  15. 12. 2015.

Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca predstavlja međunarodnu humanitarnu organizaciju koja poseduje sistem za sprečavanje “izgaranja” zaposlenih. Jedna od strategija koje su korišćene bila je osnivanje tima za program prihološke podrške za delegate. Agencija pruža psihološku pomoć delegatima u Ženevi i širom sveta počev od 1993. godine putem Federalnog referentnog centra za psihološku podršku.

Bavi se promovisanjem psihosocijalnog dobrostanja zaposlenih i volontera, putem operativne podrške, usavršavanja sposobnosti i razvoja kompetencija, između ostalog. Centar je bio partner u razvoju aktivnosti u vezi sa psihološkom podrškom Nacionalnih društava. Takođe je obezbedio materijale koje Društva mogu da razdele, kao na primer psihosocijalni film “Obnavljanje nade”, set psiholoških instrukcija (na CD-romu), kao i komplet za pružanje psihosocijalne pomoći u okviru zajednice i priručnik o intervenisanju.

Pored osnivanja tima za psihosocijalnu podršku, jedan od glavnih načina na koji Crveni krst pomaže svojim zaposlenima jeste preko velikog broja publikacija. One pružaju praktične informacije o različitim vrstama stresa koji delegati mogu da dožive i njihovim simptomima, i navode lične, timske kao i organizacione resurse koji su im na raspolaganju. Jedan od takvih resursa je i priručnik iz 2009. godine pod nazivom “Kontrolisanje stresa na terenu”. Jedno od poglavlja se zove Sprečavanje “izgaranja”, koje opisuje kako dolazi do izgaranja, koji znaci se mogu uočiti, koji su uzroci i šta može predstavljati preventivne mere. Odgovornost je podeljena između organizacije i pojedinca.

Priručnik naglašava da rukovodstvo treba da bude u stanju da prepozna rane znake sagorevanja i da razume značaj pružanja adekvatne podrške i preuzimanja odgovarajućih mera. Rukovodstveni vrh treba da radi na smanjenju stresa unutar organizacije.

Delegati mogu da se konsultuju sa timom za psihosocijalnu podršku kada imaju potrebu da se reše stresa ili da prevaziđu tešku situaciju ili kada smatraju da je nekom od kolega potrebna pomoć. Priručnik sadrži i upitnik za samoprocenu kojim se vrši evaluacija trenutnog nivoa stresa kod pojedinca. Delegati su podstaknuti da urade test jednom u tri meseca i da na taj način vide da li je došlo do poboljšanja.

Crveni krst je takođe sastavio priručnik pod nazivom “Briga o volonterima: set instrumenata za psihosocijalnu podršku”. U ovom dokumentu agencija objašnjava da je, u cilju sprečavanja sagorevanja volontera, neophodno da uprava shvati važnost pružanja podrške zaposlenima i volonterima u svim rizicima i teškoćama koje obavljanje posla nosi sa sobom, kao i da stvori pozitivno okruženje za ceo tim. Dokument takođe naglašava da, u cilju sprečavanja izgaranja, svi članovi tima moraju da budu upoznati sa ličnim i praktičnim ograničenjima i da ih poštuju, kao i da su dužni da se ophode jedni prema drugima sa poštovanjem jer je svaki član tima odgovoran za normalno i pravilno funkcionisanje celog tima.

Konačno, Crveni krst je sastavio priručnik za obuku pod nazivom “Psihosocijalna podrška u zajednici”, zasnovan na iskustvima pružanja psihosocijalne podrške koje su prikupila Nacionalna društva. Obuhvata nedavno razvijene tehničke oblasti i preporučenu metodologiju. Takođe pruža podatke o veštinama i tehnikama koje su potrebne za pružanje podrške ljudima koji rade u veoma stresnim uslovima i kritičnim situacijama. Priručnik za obuku posvećuje ceo jedan modul “pomoći pomagačima”. Pored navođenja znakova koji upozoravaju na pojavu izgaranja, predlaže i specifične samostalne tehnike kao i nadgledanje procesa grupe za podršku u kojoj bi se udružili znanje, stavovi i iskustva od koristi za sve članove.

 

 

Ukupan broj stranica: 
2
Jezik(ci) materijala: 
engleski
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Međunarodni

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922