Smjernice Odbora ministara Vijeća Europe o pravosuđu prilagođenom djeci

Guidelines on Child-Friendly Justice

detalji

Datum izdavanja:  06. 01. 2012. Izdavač:  Council of Europe Vrsta publikacije:  Guide / Guidelines / Principle

Vijeće Europe donijelo je smjernice o pravosuđu prilagođenom djeci upravo kako bi se pobrinulo da pravda uvijek bude prilagođena djeci, bez obzira tko su ona i što su učinila. Smatrajući da je prijatelj onaj tko dobro postupa prema tebi, tko ti vjeruje i kome možeš vjerovati, tko sluša ono što govoriš i koga ti slušaš, tko te razumije i koga ti razumiješ, kao i da pravi prijatelj ima hrabrosti reći ti kad griješiš i stati uz tebe kako bi ti pomogao pronaći rješenje, pravosuđe prilagođeno djeci treba nastojati ostvariti ove ideale.

Pravosuđe prilagođeno djeci ne smije “hodati” ispred djece; ono ih ne smije ostaviti iza sebe

Ono prema djeci postupa s dostojanstvom, poštovanjem, brigom i pošteno. Dostupno je, razumljivo i pouzdano. Sluša što djeca govore, ozbiljno shvaćanjihova mišljenja i brine se da budu zaštićeni i interesi onih koji se ne mogu izraziti (kao što su male bebe). Svoju brzinu prilagođava djeci: nije ni jako žurno ni razvučeno, nego razumno brzo. Namjera je smjernica o pravosuđu prilagođenom djeci sve to osigurati, jamčiti da sva djeca imaju odgovarajući pristup pravdi i da se prema njima postupa s poštovanjem, na način koji se ne oglušuje na njihove potrebe.

Ljubaznost i prijateljski odnos prema djeci i njihova zaštita

Ponavljanje razgovora s djecom, zastrašujuće okruženje i postupci, diskriminacija: cijeli niz takvih postupaka povećava bol i traumu djece koja su možda već prošla kroz velike nevolje i potrebna im je zaštita. Pravosuđe prilagođeno djeci donosi olakšanje i ispravlja povrede. Ono ne nanosi dodatni bol i nevolje, ne povređuje prava djece. Iznad svega, od pristupa “djeca su na prvom mjestu” koristi trebaju imati djeca u dobi od 0 do 17 godina, bez obzira jesu li stranka u postupku, žrtva, svjedok ili počinitelj djela. Smjernice o pravosuđu prilagođenom djeci izrađene su kako bi zaštitile djecu i mladež od sekundarne viktimizacije u pravosuđu, i to njegovanjem holističkog pristupa djetetu koji se temelji na usklađenim višedisciplinarnim radnim metodama.

Ako pravosuđe prilagođeno djeci ne “korača” ispred djece, ono ne “korača” ni iza njih

Europa je bila svjedokom tragičnih propusta pravosuđa, kad je stajalištu djece dana nerazmjerna težina na štetu prava drugih stranaka i najboljih interesa same djece. U takvim je predmetima bolje postalo neprijateljem dobrog. Kao što izjavljuju sama djeca i mladi, pravosuđe prilagođeno djeci ne treba se pretjerano prijateljski odnositi prema njima niti pretjerano zaštitnički. No, ono ni ne ostavlja djecu samu s teretom donošenja odluka umjesto odraslih. Sustav prilagođen djeci štiti mlade od nevolja, brine se da imaju svoje mjesto i priliku reći što misle, pravilno uzima u obzir i tumači njihove riječi, bez ugrožavanja pouzdanosti pravde ili najboljih interesa djeteta. Osjetljiv je na dob, osmišljen prema potrebama djece i jamči pojedinačno prilagođen pristup bez stigmatiziranja ili označavanja djece. Pravda prilagođena djeci njeguje odgovoran sustav čvrsto usidren u stručnosti koja čuva dobro provođenje pravde i stoga nadahnjuje povjerenje među strankama i svima koji sudjeluju u postupku.

Pravosuđe prilagođeno djeci na strani je djece, nudeći im pomoć koju pružaju sposobni stručnjaci.

Pravosuđa diljem Europe puna su sposobnih i brižnih stvaratelja politika i stručnjaka pravne struke - sudaca, policijskih službenika, socijalnih radnika, zdravstvenih radnika, zagovaratelja prava djeteta, roditelja i osoba koje se brinu za djecu - koji su željni primiti i razmijeniti smjernice kako bi poboljšali svoj svakodnevni rad u najboljem interesu djece. Budući da su oni na prvoj liniji obrane dječjih prava, i da na dnevnoj osnovi mogu uistinu promijeniti stvari za djecu, ova publikacija sadrži, uz sam tekst smjernica, i obrazloženje u kojemu su dani primjeri sudske prakse Europskog suda za ljudska prava i konkretni primjeri dobre prakse koje su nadahnuli stručnjaci, namijenjeni stručnjacima koji rade s djecom u pravosuđu.

Ukupan broj stranica: 
51
Jezik(ci) materijala: 
engleski
Croatian
rumunski
bugarski
mađarski
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Evropa

Ovaj projek(a)t je finansiran od: