Uloga i opseg medicinskih pregleda u situacijama kada postoji mogućnost da je došlo do seksualnog zlostavljanja dece

Pregled opsega
This content was suggested by: 

detalji

Datum izdavanja:  01. 04. 2019. Author:  michelle cutland#uid:17322 Izdavač:  Centre of expertise on child sexual abuse Vrsta publikacije:  Report / Study / Data

Ovaj pregled razmatra globalna istraživanja o ulozi i obimu medicinskih pregleda CSA (pedijatrijski forenzički medicinski pregledi) sa posebnim fokusom na iskustvo dece i specifikaciju usluga u Engleskoj. Prateći film je izrađen na osnovu iskustva praktičara i predviđen za stručnjake koji rade sa korisnicima kako bi bolje razumeli ulogu, opseg i proces, kao i kako bi bili bolje informisani i edukovani kada objašnjavaju proces deci i njihovim starateljima.

Pregled predstavlja dokaze o verovatnoći da medicinski pregledi mogu:

  • pribaviti dokaze o CSA (kao što su DNK ili fizički nalazi CSA) ili o drugim oblicima zlostavljanja
  • biti od koristi samom zdravlju ali i dobrobiti u širem smislu, kao što je identifikovanje polno prenosivih bolesti, infekcija koje se prenose krvlju, potrebe za hitnom kontracepcijom ali i drugih nezadovoljenih potreba koje se tiuču fizičkiog i mentalnog zdravlja.

U pregledu se takođe razmatraju ograničeni dokazi o tome kako medicinske preglede doživljavaju žrtve nasilja, i razmatra mogućnosti roditelja i staratelja koji nisu izvršili zlostavljaje, ili braće i sestara i šire porodice.

Ključne poruke na osnovu dokaza:

  • Većina dece nije upućena na lekarski pregled
  • Neki profesionalci su zabrinuti zbog štetnih posledica koje mogu nastati kroz ispitivanje
  • Većina dece vidi medicinske preglede kao pozitivno iskustvo
  • Dokazi iz istraživanja naglašavaju holističku ulogu i svrhu medicinskih pregleda i treba ih posmatrati u tom svetlu
Ukupan broj stranica: 
56
Series this is part of: 
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Velika Britanija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: