Vodič kroz prava dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji

Zakonski okvir i kako realizovati prava u praksi

detalji

Datum izdavanja:  09. 12. 2011. Autor:  Biljana Janjić Kosana Beker Izdavač:  Inicijativa za inkluziju VelikiMali Vrsta publikacije:  Guide / Guidelines / Principle

Vodič sadrži pregled mehanizama ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu , socijalnu zaštitu, obrazovanje i mogućnost udruživanja i pružanja podrške u ostvarivanju prava u praksi.

Ukupan broj stranica: 
156
Topic(s): 
Tagovi: 
Jezik(ci) materijala: 
Serbian
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Srbija

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1087 Budapest,
József krt. 78. 2/7.
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922