Vodič za rad sa osetljivim grupama

detalji

Datum izdavanja:  01. 03. 2018. Author:  Doc. dr Snežana Ilić Biljana Radović Melita Ranđelović Ivana Zubović Sanja Drezgić Ostojić Izdavač:  Crveni krst Srbije Vrsta publikacije:  Guide / Guidelines / Principle

U okviru izlazne faze Zajedničkog programa za inkluziju Crveni krst Srbije izradio je ovaj dokument koji jasno definiše ulogu Crvenog krsta u pružanju podrške deci i mladima iz osetljivih grupa na lokalnom nivou uz opisane uloge i karakteristike volontera koji realizuju aktivnosti sa decom. Kreiran je i Katalog aktivnosti koji je podeljen prema uzrasnim grupama, a sačinjen je na osnovu iskustava, dizajniranih i testiranih pristupa i radionica u okviru programa Crvenog krsta Srbije, kao i programa koji se sprovode u okviru Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog Polumeseca. Vodič detaljno definiše osetljive grupe kao i izazove sa kojima se ova deca susreću kao i načine na koji se organizuje rad sa decom koja imaju određene smetnje.

Ukupan broj stranica: 
166
Jezik(ci) materijala: 
Srpski
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Srbija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: