Pred vama je izveštaj o “Vršnjačkom istraživanju o napuštanju alternativnog staranja” koje je sprovela Fondacija SOS Dečija sela Srbija u cilju sagledavanja potreba i iskustava mladih bez roditeljskog staranja koji se pripremaju za samostalan život i izlazak sa alternativnog staranja ili su već izašli i osamostalili se.

Izveštaj je namenjen svim akterima i donosiocima odluka koji se bave brigom o deci i mladima bez roditeljskog staranja, a u cilju kreiranja preporuka za unapređenje postojećih politika i prakse u radu sa mladima iz ove ciljne grupe.  
 
Položaj dece i mladih bez roditeljskog staranja je u fokusu različitih organizacija, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Međutim, priprema za osamostaljenje i organizacija života nakon izlaska iz brige, zahteva posebnu, dobro planiranu pripremu mlade osobe, uz obezbeđivanje pune participacije u donošenju odluka.

Ideja ovog istraživanja jeste upravo bila da čujemo od mladih šta je to što im je potrebno u ovom procesu, kao i to šta im je nedostajalo, kako bismo mogli da utičemo na svest i potrebu različitih aktera uključenih u proces brige ili donošenja odluka, za unapređenjem postojećih i razvojem novih usluga i servisa podrške u okviru sistema socijalne zaštite. 

Childhub

Može Vam se svidjeti

0
26
Ovaj dvogodišnji projekt je sufinansiran iz Programa za prava, jednakost i građanstvo (REC) Evropske unije (2017-2018), čiji je cilj osigurati poštovanje prava mladih u alternativnoj njezi i spremiti ih za samostalan život nakon izlaska iz sistema…
0
14
Ova Konferencija je posvećena modelu podrške mladima koji napuštaju sistem socijalne zaštite, nastalom u okviru projekta „Zajedno smo jači – podrška u osamostaljivanju mladih bez roditeljskog staranja“. Na konferenciji će biti predstavljeni…
0
8
Izveštaj o napretku Kosova objavljen 10 novembra 2015, između ostalog obuhvata nalaze i preporuke u oblasti zaštite prava deteta. Izveštaj o napretku ističe nedostatak sprovođenja zakona koji se bavi zaštitom prava deteta. Što se tiče finansijske…
0
20
„Naša ideja je da pomognemo mladima koji napuštaju sistem alternativne zaštite, odnosno domove, prihvatilišta ili hraniteljske porodice, da se lakše osamostale. Mislimo da je ovo efektniji način, jer smo sami prošli kroz slična iskustva. Želimo da…
yes
0
1627
Deca imaju pravo da utiču na odluke  koje ih se tiču,  ali za decu sa invaliditetom iskazivanje sopstvenog mišljenja nailazi na posebne prepreke. Ovo je najčešće zbog predrasuda i stigmatizacije koji prate invaliditet kao i niska očekivanja da deca…
0
50
Priručnik za implementiranje programa podrške mladima bez roditeljskog staranja u procesu osamostaljivanja, odnosno napuštanja domskog ili porodičnog smeštaja kreiran je u okviru projekta „Zajedno smo jači – podrška u osamostaljivanju mladih bez…
yes
0
124
O vebinaru: Da li radite u javnom sektoru? Da li radite na promociji dečijih prava? Ako ste zainteresovani da naučite kako vlade i stručnjaci iz javnog sektora mogu čuti stavove dece o politikama i praksama koje utiču na njihov život, ovo je vebinar…
0
6
Na konferenciji Eurochild-a održanoj 2018. godine, kojoj je prisustvovalo 100 dece i 200 profesionalaca, predstavljeni su primeri dečije participacije a konferencija je završena sa tri konkretne preporuke o tome kako uključiti decu u javno donošenje…
0
22
Glas Amerike preneo je vest o studiji "Glasovi mladih Albanaca, 2017" koju je izradio Save the Children. Studija je objavljena 22. novembra u Tirani. U tekstu su navedeni svi nalazi studije, i u njima je lako primetiti da veoma veliki broj dece i…
no
0
39
Deca Republike Moldavije će imati koristi od novog Programa dečije zaštite za 2022-2026. Program je razvilo Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne zaštite u partnerstvu sa Alijansom aktivnih nevladinih organizacija u oblasti socijalne i dečje…
0
20
UNICEF Srbija je pokrenuo U Report, platformu koja promoviše učešće mladih i omogućava svima da podrže prava deteta i dobiju priliku da se njihov glas čuje do najviših nivoa donosilaca odluka. Prijatelji dece Srbije su, uz finansijsku podršku UNICEF…
yes
0
4567
Član br. 7 u Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom glasi: Strane će osigurati da deca sa invaliditetom imaju pravo da slobodno iznose svoja mišljenja o svim temama koje se tiču njih samih, uzimajući u obzir njihovo godište i zrelost, u…
0
6
Kampanja za usvajanje Zakona o hraniteljstvu kako bi se svakom djetetu pružila mogućnost da odrasta u toplom i sigurnom okruženju Organizacije SOS Dječija sela BiH, Hope and Homes for Children, Save the Children i World Vision potpisnice su…