Grupne psihološke aktivnosti sa roditeljima

Datum izdavanja: 
29. 01. 2015.
Izdavač: 
Terre des hommes Delegacija u Moldaviji

Trening moduli za roditelje; rad sa odraslima, razvoj grupe i grupna dinamika; planiranje radionice; metodologija za izvođenje grupnih aktivnosti sa roditeljima; motivacija roditelja, principi aktivnosti roditelji-deca; pozitivna disciplina.

 

Type of professionals this is aimed at: 
edukator
socijalni radnik
nastavnik
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Međunarodni
Language(s) of the self study materials: 
engleski
rumunski
Serbian

Ovaj projek(a)t je finansiran od: