This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Start and finish time of webinar
2pm CET

O webinaru:

Stereotipi su prisutni u svim sferama modernog života. Često smo tako naviknuti na njih, da ih i ne (po)smatramo kao stereotipe, uključujući naprimjer izjave da samo djevojčice nose ružičasto, ili da muškarci ne plaču, a da oni koji to rade i nisu 'pravi' muškarci. Od djetinjstva i tokom cijelog našeg života smo izloženi stereotipima, i stereotipi se prenose sa jedne na drugu generaciju.

Tokom ovog webinara će se prezentirati neki od alata razvijenih od strane Terre des hommes Moldova kroz projekat "Za život bez nasilja za djecu Moldavije"(”For a violence free life of children in Moldova”), podržan od strane OAK Foundacije, sa ciljem umanjivanja gender stereotipa polazeći od djece uzratsa 7 do 18 godina.

Svi razvijeni alati su zasnovani na najčešće korištenim gender stereotipima koje je identifikovalo base-line istraživanje projekta. Stereotipi koje smo naglasili tokom rada s djecom odnose se na raspodjelu uloga u porodici/obitelji, upravljanje emocijama, nasilje nad djecom, slobodne aktivnosti. Rezultati koje smo postigli na kraju projekta, omogućuju nam da tvrdimo da se materijali koje smo izradili mogu koristiti kao učinkovit alat za borbu protiv takvih stereotipa i predrasuda. 

Ovdje:Here možete saznati više o mišljenjima djece o gender stereotipima u Moldaviji, djece koju smo intervjuirali u sklopu ovog projekta.

Ovaj webinar može biti ineteresantan za specijaliste u oblasti dječije zaštite, posebno za one koji realizuju projekte, učitelje, nastavnike i animatore.

O prezentatorima:

Octombrina Moraru od 2015.godine radi kao specijalist dječije zaštite u Terre des homme Moldova. Ona koordinira project “Za život bez nasilja za djecu Moldavije”, uglavnom fokusiran na promociju različitih akcija s ciljem prevencije nasilja nad djecom, putem angažovanja muškaraca i dječaka.  Također, ona je od 2004.godine aktivna  u oblasti dječije zaštite, sa specijalizacijom u razvoju Ludoteca, jednog animiranog programa za djecu uzrasta 7 do 18 godina, i psihosocijalne aktivnosti.  

Anatolii Oprea je dilomirala socijalni rad na Free International Univerzitetu Moldavije. Nastavila je svoju karijeru u Resurs Institutu Pravde u Sjedninjenim američkim državama gdje je radila kao klinički koordinator. Pridužila se Terre des hommes Moldova 2015.godine kao konsultant uključen u razvijanje i adaptaciju različitih programa prevencije nasilja, u sklopu projekta “Za život bez nasilja za djecu Moldavije” sa fokusom na aktivno uključivanje muškaraca i dječaka u preventivne aktivnosti. Također, od 2014.godine ona predaje na Free International Univerzitetu Moldavije, na Fakultetu za Psihologiju, Obrazovne nauke i socijalnu podršku. 

Kako pristupiti webinaru:

Koristite označeni link ispod da se prijavite na webinar. Nekoliko sati prije webinara ćete primiti e-mail sa linkom za webinar i instrukcijom kako se priključiti. Priključivanje našem webinaru je veoma lako, ne zahtijeva bilo kakve posebne vještine od vas i traje nekih minut do dva. Možete se pridružiti webinaru putem vašeg računara, tableta ili mobilnog telefona.

Ovdje:Here možete provjeriti kada počinje webinar u vašoj vremenskoj zoni.

https://childhub.org/sites/default/files/webinars/webinar_changing_childrens_views_on_gender_stereotypes_6.pdf
Up
13

Childhub

You might like..

yes
0
6
O webinaru: Ovaj webinar organiziran je kao dio BRIDGE projekta – „Building Relationships through Innovative Development of Gender-Based Violence Awareness in Europe“ Dio je regionalnog projekta implementiranog pod vodstvom Terre des hommes Mađarska…
yes
0
Od 14. do 18. kolovoza Terre des hommes Moldova održao je program treninga „Svjesno rodno osjetljivo roditeljstvo“ na kojem je sudjelovalo 19 učitelja iz okruga Ungheni, Soroca i Fălești. Trening se bavio temama poput: dobrobiti od uključenosti…
yes
0
2
O webinar-u: Tokom implementacije projekta “Razvijanje kapaciteta i osiguranje podrške frontline radnicima koji pomažu djeci izbjeglicama i migrantima u jugoistočnoj Europi" (Developing capacities and providing support to frontline workers assisting…
yes
0
5
Ovaj webinar se organizira kao dijelom regionalnog projekta ''Izgradnja Odnosa kroz Inovativan Razvoj Osviještenosti Rodno osnovanog Nasilja u Europi – BRIDGE'' koji ima za cilj osnažiti zakonski odgovor na rodno osnovano nasilje (RON) koji utječe…
yes
0
1
O webinaru: Svaki Barnhaus i slične organizacije uvelike brinu o stvaranju pozitivnog iskustva za djecu koja posjećuju njihovu ustanovu. Da bi traumatska priča postala pouzdan dokaz, svaki detalj je važan. Čak i dlakavi detalji. Djeca su prirodno…
yes
0
U drugom dijelu ovog webinara bit će prezentirani konkretni primjeri na koji način se kognitivno-bihevioralna terapija usmjerena na traumu (TF-CBT) odvija u Barnhaus-u te kako omogućiti praćenje i dugoročnu podršku za svako dijete. Govornica će…
yes
0
Trideset učitelja iz dvadeset školskih ustanova iz okruga Ungheni, Falesti i Soroca 8. studenog 2017. je sudjelovalo u završnom događaju projekta 'Za život bez nasilja djece u Moldaviji' provedenog od strane Terre des hommes Moldova uz financijsku…
0
4
O webinaru: Predstavljen od strane Međunarodnog društva za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN) u suradnji s Chil Protection Hub-om za jugoistočnu Europu, ovaj webinar ističe Dr. Shabinu Ahmed, članicu Indijske akademije…
yes
0
1
Ponosni smo što vas možemo pozvati na zadnji dio serije webinara ChildHub INSPIRE! U četvrtak, 9. svibnja, izvrsna predavačica iz Hrvatske raspravit će o tome kako je zakonodavstvo ključno u sprječavanju i reagiranju na nasilje nad djecom i među…
yes
0
1
O webinaru: Cilj ovog webinara je pružiti sudionicima znanja o utjecajem traumatskih događaja na djecu i mlade kao osobito ranjive skupine, očekivanim reakcijama  ovisno o njihovoj dobi i potrebama djece u krizi i nakon traumatskih događaja. U…
yes
0
O webinaru: U prvom webinaru upoznat ćemo se s osnovama telefonskog savjetovanja. Pričat ćemo o specifičnostima faza savjetodavnog razgovora i smjernicama za pojedinu fazu. Reći ćemo nešto i o tome koje su moguće intervencije i kako dati podršku…
yes
0
5
O webinaru: Svrha webinara je prenijeti i dočarati specifična iskustva i probleme djevojaka koje su bez pratnje ili odvojene od obitelji, u kontekstu odgovora Europe. UNICEF-ov regionalni ured za Istočnu Europu i Središnju Aziju fokusirao se na ovo…
yes
0
O webinaru: Ova tema dodatno razrađuje specifičnosti procesa savjetovanja. Uz pitanja što razlikuje telefonsko savjetovanje od terapije, razvijanja odnosa i povjerenja s nazivateljem, kao i preduvjete savjetovanju, odnosno olakšavajuće i otežavajuće…
yes
0
O webinaru Cilj ovog webinara je upoznati sudionike s pojmom traume, reakcijama ljudi na traumatske i krizne događaje te im pružiti dodatna znanja o specifičnostima pružanja podrške nazivateljima u kriznim situacijama i nakon traumatskih iskustava.…
yes
0
3
O webinaru: Urbana sredina pruža jedinstvene prilike za djecu izbjeglice. Preko 60% raseljenih osoba sada žive u urbanim sredinama. Humanitarni radnici se trude malim koracima stvoriti i implementirati intervencije za raseljenu djecu u kampovima.…