• Konferencija će se održati u Tirani (Albanija), od 5. do 6. decembra
  • 50 stručnjaka iz oblasti dečje zaštite, predstavnika vlasti i akademika iz 9 zemalja će prisustvovati Konferenciji.

Budimpešta, 23. novembar, 2017 – Treća godišnja regionalna konferencija ChildHub-a za zaštitu dece za jugoistočnu Evropu, održaće se u Tirani (Albanija) od 5. do 6. decembra. Ulažući napor u poboljšanje efikasnosti usluga za zaštitu dece, konferencija će razmatrati postojeće mehanizme za zaštitu dece i istražiti dobre ili obećavajuće prakse. Više od 50 stručnjaka za zaštitu dece, akademika i predstavnika nacionalnih vlasti učestvovaće na ovom događaju.

Tokom protekle 3 godine, ChildHub za jugoočnu Evropu, uspešno se implementira u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Kosovu, Rumuniji, Moldaviji, i Srbiji. Godišnje regionalne konferencije su prilika za iskusne profesionalce da se sretnu, povežu i razmene iskustva.

Pre događaja, izrađeni su nacionalni izveštaji, gdje su istraživači analizirali mehanizme za osiguranje kvaliteta usluga u oblasti dečje zaštite u 8 zemalja regiona. Konferencija okuplja istraživače kako bi predstavili svoje izveštaje i podelili ključne nalaze. Zajedno sa vodećim stručnjacima za zaštitu dece, oni će identifikovati dobre i obećavajuće prakse. Na osnovu ovoga, predstavnici svake zemlje će razviti akcione planove za poboljšanje mehanizama kvaliteta dečije zaštite u svojoj zemlji.

Zatim, istražiće se i iskustva dveju zemalja: minimalni standardi Srbije za rad sa izbeglicama i migrantima, zasnovani uglavnom na Minimalnim standardima za zaštitu dece u humanitarnoj akciji; i bugarski sistem za monitoring koji dete smešta u centar zbivanja a kao odgovor na podizanje kvaliteta brige za decu. "Postojeća uredba o kriterijumima i standardima za socijalne usluge za decu mora biti ažurirana i trebala bi se baviti glavnim principima kvaliteta, koji se odnose na kontekstualne aspekte, proces pružanja usluga i koristi/ishoda za klijente", kaže Natalia Guerassimova Hristova, autorka bugarskog istraživačkog rada. Tokom konferencije bavimo se jednim od glavnih izazova u sistemu zaštite dece: kako osigurati učešće dece u praćenju kvaliteta usluga.

Zemlju domaćina Konferencije predstaviće Jezerca Tigani, ispred Terre des hommes Albanija i Kosovo, kojoj se pridružuju ključni akteri u sistemu zaštite dece Albanije i regiona, kao što je Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu Srbije, Maia Banarescu, Ombudsman za prava deteta u Moldaviji, Miroslava Kharchenko, predstavnica Kancelarije ombudsmana u Ukrajini, i Fitore Rekhaj, predstavnik Ministarstva rada i socijalne zaštite na Kosovu.

Za sve aktuelnosti i novosti u vezi sa Konferencijom, pratite naš Twitter nalog i Facebook stranicu. Pridružite nam se u promociji i unapređenju kvaliteta zaštite dece.

###

O ChildHub-u: ChildHub je inicirala grupa organizacija iz devet zemalja iz jugoistočne Evrope i šireg evropskog regiona. Kao profesionalna zajednica, trudimo se da osiguramo i negujemo inkluzivno okruženje za svu decu. Dogovorili smo se da realizujemo ovaj ambiciozni projekat kako bi profesionalcima za zaštitu dece pružili sredstva za rad i razvoj, prostor za stalno učenje i komunikaciju i sa mogućnost da postanu deo jake regionalne zajednice praktičara.

https://childhub.org

O Terre des hommes: Terre des hommes je vodeća švajcarska organizacija za decu. Osnovani smo 1960. godine, i posvećeni poboljšanju života miliona najranjivijih dece širom sveta. Kroz naše inovativne projekte zaštite dece i zdravstvene projekte, pružamo pomoć više od tri miliona dece i njihovih porodica u skoro četrdeset zemalja svake godine. U Evropi, Terre des hommes ima operativne programe u Albaniji, na Kosovu, Moldaviji, Rumuniji i Ukrajini. Radimo zajedno sa partnerima kako bismo kreirali regionalne projekte i razvili transnacionalna rešenja, kao što je ChildHub.

www.tdh.ch, http://tdh-europe.org/

Za više informacija:

Judit Nemeth-Almasi, Deputy Delegate, Terre des hommes Regional Office for South Eastern Europe, judit.almasi@tdh.ch, +36 1 266 5922, + 36 30 9333 741

 

Childhub

You might like..

0
Budimpešta, 1. decembar, 2017 – Potrebni su inovativni pristupi i politička posvećenost kako bi se poboljšali mehanizmi kvaliteta u zaštiti dece, zaključili su učesnici treće godišnje regionalne konferencije ChildHub-a. Više od 50 vodećih…
yes
0
737
S 13.000 registriranih članova i 30.000 resursa dostupnih javnosti, Child Protection Hub - childhub.org proslavit će ovog mjeseca šest godina u online svijetu. Kako bismo obilježili godišnjicu, web stranici smo dali novi izgled koji ističe…
0
U organizaciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i Centra za integraciju mladih, 24. marta 2016. godine održan je međunarodni stručni skup „Praksa i potencijali u oblasti zaštite dece u Srbiji”. Skup je organizovan u okviru regionalnog…
yes
0
1
Evropski forum za restorativnu pravdu (EFRJ) i Terre des hommes u Evropi (Tdh) žele da skrenu pažnju Evropske komisije (EK) na važnost restorativnog pristupa u svim pitanjima koja uključuju decu, a posebno pozivaju EK da razvije Strategiju EU o…
yes
0
2
Danas, na Međunarodni dan migranata, Terre des Hommes Albanija objavljuje svoju najnoviju studiju «Deca i migracije u Albaniji - najnoviji trendovi i mere zaštite». Studija pruža situacionu analizu kretanja migracija u Albaniji i uticaj na one koji…
yes
0
Tdh (Terre des hommes) teži da bude organizacija sa fokusom na učenje i da kultiviše kulturu razmene znanja sa ciljem da se obezbede bolje mogućnosti za decu. Na osnovu našeg iskustva u Jugoistočnoj Evropi, u razvoju Plathorme za zaštitu dece (Child…
yes
0
1
TERRE DES HOMMES U EVROPI Terre des hommes (Tdh) je vodeća organizacija iz Švajcarske koja se bavi pružanjem pomoći deci. Osnovana 1960. godine, Tdh je posvećen poboljšanju života miliona najugroženije dece u svetu. Kroz naše inovativne projekte…
yes
0
O vebinaru: Ovo je zajednički vebinar "Destination Unknovn" kampanje i Terre des Hommes, o pravima deteta u okviru UN Globalnog dogovora. Na prošlogodišnjem Samitu za izbeglice i migrante koji je održan u septembru, Generalna skupština UN usvojila…
0
2
Pojačane ranjivosti povezane su s povećanim kretanjem djece i porodica širom Europe, a postoje i mnogi složeni izazovi za profesionalce i nevladine organizacije u pružanju podrške ovim porodicama iz različitih kulturoloških sredina, s različitim…
0
5
Ovi izveštaji izrađeni su kao studije slučaja koje su prezentovane na forumu organizovanom od strane Child Protection Hub za jugoistočnu Evropu, na temu "Decentralizacija socijalnih usluga: metode, posledice, naučene lekcije”, koji je održan od 10.…
yes
0
Ggrčka organizacija za zaštitu dece, Terre des hommes Hellas, veruje da novi planovi vlasti za izbeglice i migrante dovode u opasnost mentalno zdravlje i dobrobit hiljada dece i mladih. Najava vlade da razmatra izgradnju i proširenje „Zatvorenih…
yes
0
Nakon kvalitativne studije o deci koja se nalaze u uličnoj situaciji (CSS - Children in street situations) u Moldaviji, a koja je sprovedena u jesen 2017. godine, "Terre des hommes" (Tdh) Moldavija nastavlja sa radom u ovoj oblasti, pozivajući…
0
Na Fakultetu političkih nauka 18. maja 2018. održana je međunarodna konferencija, kao deo Erazmus + projekta  „Poboljšanje zaštite i dobrobiti dece u Evropi: Unapređenje programa studija“ (Improving the protection and well-being of children in…
0
Jačanje porodice i podrška ostanku dece u porodici treba biti jedan od zadataka sistema socijalne zaštite u Srbiji, navodi koordinator kampanje "Opening Doors" Mreže organizacija za decu Srbije - MODS. Mreža organizacija za decu Srbije - MODS je 25…
0
1
U Beču, 10. i 11. maja, Centar za zaštitu dece (Child Protection Hub) u jugoistočnoj Evropi, organizuje regionalni forum na temu decentralizacije usluga socijalne zaštite. Ovaj regionalni forum će okupiti kreatore politika, stručnjake, Ombudsmane,…