Više od 50 dece iz porodica sa malim primanjima učestvovalo je u letnjem kampu „Ja imam pravo da učim o svojim pravima putem igre“, u okviru letnjeg kampa održanog od 17. do 21. juna. Kamp je organizovala Gimnazija Ion Creanga u dečijem selu Zarnesti u Cahulu.

Ideja za kamp nastala je nakon što su nastavnici shvatili da mnoga deca u selu nemaju priliku da učestvuju u kampovima i letnjim odmorima. „Svake godine, 1. septembra, deca nam govore šta su radila na godišnjem odmoru, u kakvim su kampovima i na izletima bila, a uvek postoji kategorija dece iz ugroženih porodica koja, osim kućnih poslova, ne vidi ništa po celo leto. Stoga smo odlučili da organizujemo kamp za decu čije porodice ove godine to ne mogu priuštiti “, kaže Nadejda Dobanda, direktorica gimnazije. „Organizovali smo ovaj kamp zajedno sa 20 volontera: to su učenici iz naše škole, koji su se tokom čitave godine pripremali učestvujući u treninzima i proučavajući Konvenciju o pravima deteta.“

Deca koja su učestvovala imala su posebno iskustvo, spavajući u šatorima u maloj šumi na teritoriji manastira Kotihana. Nekoliko dana, deca su živela potpuno u skladu s prirodom, jačali su kao mala zajednica, pomagali i poštovali jedni druge. Pored mnoštva zabave, planinarenja, timskih igara i kampova, deca su imala koristi i od radionica i obuka o dečijim pravima, medijskom obrazovanju i bezbednosti na internetu, zdravstvenom obrazovanju, itd. a koje su im prenosili stručnjaci i nevladine organizacije iz Kahula i Kišinjeva.

Letnji kamp se održao zahvaljujući grantu „Ja imam pravo na prava“ dodeljenom Gimnaziji Ion Creanga, u okviru projekta „Održiva partnerstva u zajednici za podršku pravima lica koja pripadaju etničkim manjinama u Republici Moldaviji“, koji sprovode Terre des Hommes Moldavija u partnerstvu sa Institutom za ruralne inicijative, i uz finansijsku podršku EU.

 

Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e)

Childhub

You might like..

0
Intervjuisanje djece je vrlo osjetljivo pitanje, pa se čak i iskusni ispitivači bore sa tim kako da dobiju potrebne informacije bez ponovnog traumatizovanja djece. Da li ste ikada razmišljali o tome kako bi bilo korisno vjezbati intervjuisanje djece…
0
2
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na sljedeću sesiju Childhub serije vebinara o INSPIRE strategijama! U četvrtak 07. februara imaćemo zadovoljstvo da od dva odlična govornika čujemo o dobrim praksama u kojima su učestvovali a u vezi sa dvije nove…
0
Više od 5.000 mladih Rumuna, uzrasta do 18 godina, nestalo je u prošloj godini (od 30. aprila 2018. do 20. maja 2019. godine), prema podacima Uprave za kriminalističke istrage Generalnog policijskog inspektorata koje je predstavio Save the Children…
yes
0
Drugi vebinar iz mini serije vebinara o forenzičkim intervjuima u Barnahusu ugostićemo 07. marta u 14:00 časova, kako bismo predstavili strategije i pristupe za zadovoljavanje individualnih potreba svakog djeteta i za osiguranje ravnopravnog…
yes
0
1
Terre des hommes Moldavija je organizovala obuku o sistemu i politikama zaštite dece u sportu, za 164 pedagoga, predstavnika 12 škola fudbala iz Moldavije, koji su učestvovali na seminaru za lidere i trenere u okviru projekta Open Fun Football…
0
Postojeći pravosudni informacioni sistem (PRIS) pokazao se zastarjelim sa tehničkog i funkcionalnog gledišta i ne pokriva trenutne potrebe pravosuđa. Stoga je Vlada Crne Gore (Ministarstvo pravde) usvojila Strategiju o informacionoj i komunikacionoj…
0
Centar za socijalni rad je osnovna ustanova u sistemu socijalne zaštite, sa javnim ovlašćenjima u rešavanju o pravima građana iz oblasti socijalne zaštite. O vebinaru: Mesto, nadležnosti, ovlašćenja i uloge centra za socijalni rad u sistemu…
yes
0
1
TERRE DES HOMMES U EVROPI Terre des hommes (Tdh) je vodeća organizacija iz Švajcarske koja se bavi pružanjem pomoći deci. Osnovana 1960. godine, Tdh je posvećen poboljšanju života miliona najugroženije dece u svetu. Kroz naše inovativne projekte…
yes
0
U 2016. godini Albanija je pokrenula sveobuhvatan proces reforme pravosuđa radi rešavanja nedostataka u pravosudnom sistemu, kao i poboljšanja i usklađivanja postojećeg zakonodavstva o maloletničkom pravosuđu sa međunarodnim standardima. Zakon o…
0
Zavod za školstvo Crne Gore i UNICEF objavili su priručnik za nastavnike i nastavnice osnovnih škola pod nazivom “Moje vrijednosti i vrline – razvoj socijalnih i emocionalnih vještina učenika i učenica”. Brojna savremena istraživanja potvrđuju:…
yes
0
4
Organiziramo webinar kako bismo prikazali rezultate rada koje je provelo Vijeće baltičkih zemalja u suradnji s Međunarodnim centrom za razvoj migracijske politike (ICMPD) kao dio TRAM projekta (Trgovanje ljudima migracijskim rutama prema Europi…
yes
0
O vebinaru:           Prezentacija će ukratko opisati rumunski pravosudni sistem za maloletnike sa fokusom na diverzivne metode. U prvom delu, dr Ioan Durnescu će predstaviti relevantno zakonodavstvo koje se primjenjuje na maloletnike. Zatim će…
0
Kao deo odgovora na potrebe dece i mladih iz sistema socijalne zaštite, u Vršcu je upravo završen trening posvećen temi vršnjačkog mentorstva za ovu grupu dece i mladih koji je organizovao CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine. „Kada…
yes
0
4
O vebinaru: Šta pokreće nasilni ekstremizam među decom i mladima, i šta  je to što bi praktičari koji se bave dečijom zaštitom trebalo da urade povodom toga? Childhub će održati webinar kako bi predstavio nalaze istraživačke saradnje između Terre…
0
Crna Gora je posvećena okončanju nasilja nad djecom i implementaciji multidisciplinarnog pristupa u prvenciji i okončanju nasilja kao i prevenciji reviktimizacije djece žrtava i/ili svjedoka nasilja. U okviru Globalnog partnerstva za okončanje…