The Safeguarding Resource i Support Hub (RSH) je novi globalni program koji ima za cilj da podrži organizacije koje pružaju različite vidove podrške, u jačanju njihove politike zaštite i prakse protiv seksualnog iskorišćavanja, zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja (SEAH). RSH je pokrenuo online Hub - https://safeguardingsupporthub.org/, koje nudi relevantne i dostupne materijale o politikama zaštite i mogućnosti za značajno angažovanje.

Program finansira britanski Odsek za međunarodni razvoj, a realizira konzorcijum Options, Social Development Direct, GCPS Consulting, Terre des hommes, and Sightsavers. Terre des hommes koordiniše razvoj i očuvanje online Huba, koristeći svoje šestogodišnje iskustvo izgradnje i razvoja ChildHub-a, evropske zajednice za zaštitu dece sa preko 10.000 registrovanih članova.

Svaki pojedinac ili organizacija mogu slobodno pristupiti online hubu kako bi učili, delili i poboljšali svoje znanje o seksualnom iskorišćavanju, zlostavljanju i seksualnom uznemiravanju, te mogli pružiti adekvatniju zaštitu. Pored smernica, alata i istraživanja, Hub sadrži i direktorijum za osiguranje kvaliteta pružaoca usluga zaštite i organizovaće događaje poput vebinara i podcasta.

U svetlu značajnih zabrinutosti zbog porasta stope seksualnog iskorišćavanja, zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja tokom trenutne globalne pandemije, Hub ima posebnu stranicu COVID-19, s resursima koje organizacije mogu koristiti kako bi saznale više o upravljanju rizicima od seksualnog iskorišćavanja, zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja.

Pokretanje globalnog Hub-a propraćeno je lansiranjem prvog nacionalnog huba - Ethiopia Hub, 8. juna, koje nudi virtualne i relevantne resurse i usluge na lokalnim jezicima.

Pozvani ste da istražite hub - https://safeguardingsupporthub.org/, obiđete web stranicu, pregledate materijale za učenje koji osiguravaju kvalitet, i registrujete se kako biste imali puni pristup ponudi web stranica i postali deo zajednice praktičara. Takođe, možete poslušati epizodu 1 serije RSH Podcast "Safeguarding Matters", a i pridružiti se prvom vebinaru 9. juna i pretplatiti se na newsletter kako biste bili sigurni da ste u toku o aktivnostima na Hubu!

Krediti za fotografije: © Tdh / Joakim Löb

Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e)

Childhub

You might like..

0
11
Autor: Safeguarding Resource & Support Hub Ovaj webinar istražuje utjecaj pandemije Covid-19 na zaštitu seksualnog iskorištavanja, zlostavljanja i uznemiravanja te kako se mjere prevencije i reagiranja, uključujući istrage, trebaju prilagoditi…
yes
0
5
Stupanje na snagu Zakona o zaštiti dece, koji je Skupština Kosova usvojila 27. juna 2019. godine, predstavlja značajno postignuće u zaštiti dečjih prava uspostavljanjem pravne osnove za garantovanje i zaštitu dece od svih oblika fizičkog i…
yes
0
4
Terre des hommes (Tdh) i Unija evropskih fudbalskih asocijacija (UEFA) udružili su napore kako bi razvili program zaštite dece širom Evrope koji ima za cilj da pruži sigurno i pozitivno iskustvo za svu decu i mlade koji igraju fudbal. Danas…
0
1
Pozadina projekta: The Child Protection Hub je regionalna inicijativa Terre des hommes-a i njegovih partnera koja je osmišljena radi pružanja podrške stručnjacima koji se bave dječjom zaštitom kroz njihov profesionalni razvoj, web stranicu za…
yes
0
922
S 13.000 registriranih članova i 30.000 resursa dostupnih javnosti, Child Protection Hub - childhub.org proslavit će ovog mjeseca šest godina u online svijetu. Kako bismo obilježili godišnjicu, web stranici smo dali novi izgled koji ističe…
0
1
"Povodom aktuelnog medijskog izveštavanja o devojčicama koje su žrtve seksualnog zlostavljanja, kao organizacije civilnog društva koje se bore za bolji život i prava deteta i njihovih porodica želimo da istaknemo sledeće:     Ova tragedija je još…
yes
0
2
Konferencija će se održati u Tirani (Albanija), od 5. do 6. decembra 50 stručnjaka iz oblasti dečje zaštite, predstavnika vlasti i akademika iz 9 zemalja će prisustvovati Konferenciji. Budimpešta, 23. novembar, 2017 – Treća godišnja regionalna…
0
Internacionalni centar istražuju dječje seksulano izrabljivanje, zlostavljanje i trgovanje (Sveučilište u Bedfordshireu) u suradnji s Istraživačkom inicijativom za seksualno zlostavljanje (SVRI). Prikupljaju internacionalni pregled dokaza povezanih…
yes
0
11
YouCreate je inicijativa Terre des hommes, a osmišljena je i izvedena u partnerstvu sa Međunarodnim institutom za dječija prava i razvoj. YouCreate je participativni akcijski istraživački projekat (PAR) koji ima za cilj da obuči lidere mladih, uz…
yes
0
6
Globalno partnerstvo za okončanje nasilja nad decom i Childhub organizovali su ove nedelje Trening trenera u vezi sedam INSPIRE strategija u Tbilisiju, Gruzija! Danas završavamo trening sa vežbom na kojoj učesnici mogu da realizuju kratke sesije sa…
yes
0
4
Terre des hommes Moldavija je organizovala obuku o sistemu i politikama zaštite dece u sportu, za 164 pedagoga, predstavnika 12 škola fudbala iz Moldavije, koji su učestvovali na seminaru za lidere i trenere u okviru projekta Open Fun Football…
0
1
Izvor: Internacionalna federacija Terre des Hommes Europska komisija će predložiti novi Program o migracijama 13. svibnja. Sve od „Lampeduške tragedije“ u 2013., Terre des Hommes ponavlja kako tragedije migranata u Mediteranskom moru nisu „hitan…
yes
0
Tdh (Terre des hommes) teži da bude organizacija sa fokusom na učenje i da kultiviše kulturu razmene znanja sa ciljem da se obezbede bolje mogućnosti za decu. Na osnovu našeg iskustva u Jugoistočnoj Evropi, u razvoju Plathorme za zaštitu dece (Child…
0
Vijeće Europe 18. novembra/studenog obilježava treće izdanje Europskog dana zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Zajedno s trenerom digitalnog roditeljstva @DigiParentCoach Elizabete Milovidov, Vijeća Europe…
0
1
Trenutno Savet Evrope sprovodi projekat „Borba protiv nasilja nad decom u Republici Moldaviji“. Projekat ima za cilj da pomogne Republici Moldaviji da efikasno sprovede Konvenciju Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i…